V Devínskej Novej Vsi vyrastie  polyfunkčné centrum
Galéria(3)

V Devínskej Novej Vsi vyrastie polyfunkčné centrum

V Devínskej Novej Vsi sa začala výstavba nového polyfunkčného komplexu, ktorý ponúkne najmä obytné a komerčné priestory. Centrum bude niesť názov Istra Nova a podľa investora môže vďaka prevažnému zastúpeniu jednoizbových bytov a garsónok osloviť aj mladých slobodných ľudí a bezdetné páry. Miestna samospráva súčasne zamýšľa spojiť novú zástavbu s vybudovaním námestia a pešej zóny.


Ustupujúce podlažia
Centrum vyrastie pozdĺž Istrijskej ulice, pričom z vedľajších strán ho budú ohraničovať dve protiľahlé komunikácie Novoveskej a Uhroveckej ulice. Okolitú zástavbu tvoria staršie a novšie rodinné domy aj klasické panelové objekty. Neďaleká ulica Na mýte vedie až k rieke Morava a v budúcnosti by mala byť premostením a cyklotrasou spojená s rakúskym územím.

„Územný generel z polovice 90. rokov počítal na pozemku budúceho polyfunkčného komplexu s obchodným centrom a veľkým množstvom kancelárií, či dokonca s reštauračnými službami s kapacitou tristo miest. V súčasnosti však tento plán už nezodpovedá reálnym požiadavkám. Ťažko by sme dosiahli, aby sa do Devínskej Novej Vsi presunuli sídla spoločností alebo vytvorili stravovacie zariadenia v predpokladanom rozsahu. So súhlasom zastupiteľstva sme vytvorili štúdiu polyfunkčného centra s prevažujúcou obytnou funkciou a s komerčnými priestormi,“ hovorí Miroslav Blažek, konateľ spoločnosti Kopos – BV, spol. s r. o., ktorá je investorom a zároveň hlavným dodávateľom diela.

Komplex má pozostávať zo štyroch samostatných objektov s komerčnými priestormi v parteri. Podľa projektovej dokumentácie sa v ňom budú nachádzať aj prízemné byty s predzáhradkami. Bytové jednotky na nadzemných podlažiach projekt rieši ako pavlačové byty, ktoré majú vzhľadom na zachovanie súkromia obyvateľov vstupy orientované na východnej strane smerom k panelovej zástavbe. Celý komplex ponúkne prevažne garsónky a jednoizbové byty, po ktorých je podľa investora najväčší dopyt, ale aj dvojizbové a dva nadštandardné byty s výmerou vyše 100 m2.

Súčasťou najdrahších bytov budú aj veľ­korysé terasy, ktoré vznikli na strechách ustúpených podlaží bloku C. „Architekt si vydobyl tento prvok predovšetkým kvôli plynulému napojeniu na rôznorodú okolitú zástavbu. Objekt sa teda pozvoľne dvíha od nízkych rodinných domov až k panelákom,“ pokračuje Miroslav Blažek.

Námestie
Pôvodným zámerom investora bolo vybudovať komplex, ktorý by pozostával z troch blokov. Náklady na výstavbu bloku C, ktorý sa v súčasnosti buduje, sa pohybujú okolo 100 miliónov korún. Ďalšie dve etapy by tvoril súvislý objekt. Ten by vďaka pravouhlému esovitému zalomeniu vytváral vo vnútorných častiach blokov tri neveľké a z troch strán ohraničené nádvoria. Podľa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves však na danom území vystupuje do popredia potreba ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. „Zrušenie pamiatkovej zóny, obklopenej kvalitným prírodným prostredím, chceme nahradiť novým prepojením areálu rakúskeho zámku Schlosshof a Istrijskej ulice,“ hovorí hlavný architekt miestnej časti Milan Beláček.

Schválená zástavba podľa územného rozhodnutia   
Vizualizácia: Ing. arch. Milan Beláček

Dohodou zástupcov devínskej samosprávy, investora, zástupcov priľahlého dátového centra a zdravotného strediska má preto na Istrijskej ulici vzniknúť námestie, ktoré bude niesť meno Márie Terézie. Priestorové pôsobenie novej výstavby v náročnom prostredí pomôžu dosiahnuť prvky drobnej architektúry, dotvorenie parteru budov, predzáhradky bytov, prvky pešej zóny, parkovacie prístrešky a pergoly z prírodných materiálov doplnené zeleňou. Okrem stvárnenia priestoru Istrijskej ulice, pešej zóny a ulice, ktorá vzniká medzi navrhovanou výstavbou a existujúcim bytovým domom, je dôležitý návrh komunikácií bez rušnej dopravy, ktoré zlepšia kvalitu obytného prostredia.

Polyfunkčné centrum Istra Nova

Miesto: Devínska Nová Ves, Istrijská ulica
Investor: KOPOS – BV, spol. s r. o.
Autor: Ing. arch. Ivan Kepko
Projektant: PBT, spol. s r. o., Ateliér Halčín
Generálny dodávateľ: KOPOS – BV, spol. s r. o.
Predpokladané investičné náklady: do 100 mil. Sk
Predpokladaný termín výstavby: 10/2008 – 3/2010

Anna Salvová
Vizualizácie: Ing. arch. Milan Beláček, PBT, spol. s r. o.