tatra grand residence
Galéria(12)

Tatra Grand Residence

Začiatok Dunajskej ulice sa nachádza v priamom kontakte s Kamenným námestím. Jeho nejasná, nekoncepčná a najmä neukončená urbanistická štruktúra má zásadný vplyv na celkové vnímanie priestoru vrátane priľahlých ulíc. Na jeseň 2011 bola na Dunajskej 6 a 8 skolaudovaná nová polyfunkčná budova. Architekt Peter Jančo so svojím tvorivým tímom navrhli objekt, ktorý vyjadruje ich zásadný názor na charakter moderného mestského prostredia v centre Bratislavy.

rez i big image
4np big image
2np big image
mg 7002 big image
mg 6984 big image
situacia big image
tatra grand residence 5795 big image
mg 6966 big image
Svetelnotechnická norma nepustila
Štyri parcely vedľa objektu Omnie boli dlhé roky nezastavané. Ich využitie na parkovanie bolo viac-menej cnostným východiskom z núdze, ale v kontexte prepojenia na Kamenné námestie to bola úplná degradácia centrálneho mestského priestoru. Dôvod, prečo investor postavil nový objekt v prieluke až po veľmi dlhej projekčnej príprave, bol v svetelnotechnických podmienkach, ktoré bolo treba dodržať najmä vzhľadom na susedné objekty z Grosslingovej ulice. Treba si položiť otázku, či je pre rozvoj centra mesta skutočne nevyhnutné stanoviť rovnaké podmienky a normy ako vo voľnejšej, napríklad vidieckej zástavbe.

Výsledný návrh rešpektuje všetky obmedzenia lokality a treba zdôrazniť, že problematické zadanie vyriešil tvorivý tím so cťou. Víťazom užšej súťaže, ktorú vypísal investor, sa stal architektonický ateliér Petra Janča. Úpravou projektu a najmä nevyhnutným skosením južnej fasády pod 42° uhlom síce investor stratil 12 až 15 % podlahovej plochy, ale na druhej strane autori otvorili južnú stranu maximálnymi sklenenými plochami a terasami do vnútrobloku. Zadná dvorová fasáda je ťažko vizuálne obsiahnuteľná. Jej materiálovému riešeniu však architekti venovali veľkú pozornosť. Farebnosť sa nesie v tlmených tónoch fasádnej omietky a šikmá „strecho-fasáda“ na najvyšších podlažiach je obložená kompozitnými Trespa doskami.

Z núdze cnosť
Od štvrtého nadzemného podlažia až po ôsme navrhli autori byty s rôznorodou metrážou a dispozičným usporiadaním. To, čo sa na začiatku javilo ako veľké negatívum celého projektu, vyústilo do veľkých pobytových exteriérových plôch s drevenou podlahou, osvetlením a prívodom vody. Časť bytov je orientovaná na obe fasády, severnú aj južnú. Na najvyšších podlažiach sú situované veľkometrážne mezonetové byty s prvotriednym výhľadom, jeden z nich má na streche objektu aj veľkorysú terasu. Byty na nižších podlažiach mali podľa pôvodného konceptu tiež nadštandardné rozlohy, ale vzhľadom na vývoj finančnej a hospodárskej situácie na Slovensku investor návrh prehodnotil a časť bytov sa teraz pohybuje na hornej hranici štandardu, kde napríklad dvojizbový byt má rozlohu 60 až 75 m2.

Funkcie a konštrukcie
Parter objektu je plánovaný na rôzne typy služieb od budúcej reštaurácie, ktorá má možnosť využívať aj átrium so sadovými úpravami, cez cestovnú kanceláriu až po banku. Druhé a tretie podlažie poskytuje kancelárske priestory od 30 až po takmer 130 m2. V dvoch podzemných podlažiach objektu je situované technické zázemie objektu a 59 parkovacích miest na polrampovom systéme. Budova je založená na monolitickej železobetónovej doske hrubej 600 mm s lokálnym zhrubnutím pod stĺpmi na 1 100 mm. Aj v podzemí bol projekt obmedzený maximálnou hĺbkou 12 m pod terénom z dôvodu plánovanej trasy budúceho bratislavského metra. Konštrukciu objektu tvorí do 2. NP monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi stenami v dvoch vertikálnych komunikačných jadrách, od 3. NP je nosný systém priečny stenový.

Materiálovým riešením a kompozíciou fasád vychádzali architekti z princípu harmónie a kontrastu. Severná fasáda je obložená prírodným kameňom, na južnej sa použila omietka. Najmä uličná fasáda s vertikálnym aj horizontálnym členením na tri segmenty poskytuje ľahkú orientáciu v architektúre objektu. Predsadený raster terčových skiel s jemným farebným tieňovaním ju nevtieravo graduje a ponúka chránený polootvorený priestor netradičných lodžií s výhľadom na Dunajskú ulicu.


 

Najvyšší čas
Budova Tatra Grand Residence kultivovane zapadá do existujúcej uličnej zástavby, ktorú tvoria objekty z rôznych období. Autori použili súčasné výrazové prostriedky s vedomím, že niekdajšia podoba Kamenného námestia je dávnou minulosťou. Jednoznačne však treba pripomenúť, že súčasný stav tohto exponovaného mestského priestoru je neudržateľný a priam volá po konečnom riešení. Nová budova Tatra Grand Residence sa môže v tejto súvislosti považovať za vydarený začiatok.

Tatra Grand Residence
Miesto:  Dunajská ulica 6, 8, Bratislava
Investor: CENTRUM BÝVANIA, s. r. o.
Autori projektu: Ing. arch. P. Jančo, Ing. arch. E. Jančová, PhD., Ing. M. Árendás, Ing. arch. L. Beňušová, Ing. arch. Z. Bžochová, Ing. arch. M. Lörinczová, Ing. E. Takácsová, Ing. D. Vadkerti
Začiatok výstavby: 4. kvartál 2009
Ukončenie výstavby: 3. kvartál 2011
Hlavný dodávateľ: ZIPP Bratislava, s. r. o.
Omietky a maľby: FOKS spol. s r. o.
Obklady, dlažby: T Design, s. r. o.
Hliníkové okná a dvere: FENESTRA Sk, spol. s r. o.
Sadové úpravy: GAUDIUM záhradnícky podnik spol. s r. o.
Zateplená fasáda: JUBIZOL, spol. s r. o.
Kamenný obklad fasády: FRONTECH s. r. o.
Hliníkový obklad fasády: ALUSTEEL, spol. s r. o.
Drevená podlaha terasy: KANAPY interier kontrakt, s. r. o.

Polyfunkčný dom Tatra Grand Residence – odborným okom

V čase našej obhliadky bol dom dokončený, pričom interiér bol v stave holopriestorov. Ide v súčasnosti o častú formu realizácie stavieb, ktorá umožňuje klientom uplatniť vlastnú predstavu o štandarde vybavenia a použití materiálov pri dokončovaní interiéru. Nevýhodou však je dlhodobá stavebná činnosť v útrobách domu spojená s hlukom, špinou a transportom materiálu v spoločných priestoroch.
Cestou k prehliadke mezonetového bytu sme prechádzali komunikačnými priestormi s príjemne zladenými farbami a materiálmi. Dobrým dojmom pôsobí precízne remeselne položená dlažba z lešteného kameňa. Možno jedinú pripomienku máme k zvýrazneniu prvého a posledného stupňa na trojramenných schodiskách. Prechod medzi ramenom a podestou mal byť vnímateľný vďaka kontrastu medzi stupnicami na celú šírku ramena a rastrom dlažby na podestách. Pri lesklom povrchu tento kontrast splýva, našťastie na okraji stupníc sú vyfrézované protišmykové drážky, ktoré pomáhajú opticky odlíšiť rameno od podesty (obr. 1).

Technické vybavenie bytov je riešené na vysokej úrovni – elektroinštalácia zbernicovým systémom, bytové odovzdávacie stanice tepla, funkčné chladenie prostredníctvom kanálovej jednotky typu Fan-coil napojenej na rozvod chladiacej vody z centrálneho zdroja bez potreby umiestňovať individuálne vonkajšie jednotky. Len umiestnenie ovládača chladenia priamo pod výustku môže byť problematické z pohľadu jeho správnej funkčnosti. 

Obr. 1 Obr. 2

Snaha o vyšší štandard sa uplatnila aj v administratívnych priestoroch použitím zdvojenej podlahy, pripravenou štruktúrovanou kabelážou, chladením a kúrením parapetnými jednotkami typu Fan-coil so štvorrúrkovým napojením umožňujúcim v prechodnom období na južnej fasáde chladiť a na severnej kúriť. Tu nám však udrel do oka nezvládnutý detail spojenia parapetnej jednotky a zníženého okenného parapetu (obr. 2).

Polyfunkčný dom zaplnil prieluku medzi domami v centre mesta. Z pohľadu realizácie stavby v takomto prostredí je náročné poradiť si s obmedzenými priestorovými možnosťami na zariadenie staveniska a s logistikou pri zásobovaní stavby. Podľa slov investora to zhotovovateľ zvládol na výbornú.

Ing. Marián Kaššák
Foto: autor

Autor pracuje ako stavebný a technický dozor najmä na veľkých projektoch bytových domov.

Mária Nováková
Foto: Dano Veselský
Projektová dokumentácia: CENTRUM BÝVANIA

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

–>–>