Pri rekonštrukcii mestskej vily použili ekologicky neškodné materiály
Galéria(8)

Pri rekonštrukcii mestskej vily použili ekologicky neškodné materiály

Partneri sekcie:

Zadaním projektu bola rekonštrukcia mestskej vily z medzivojnového obdobia pre ekologickú nadáciu Green Foundation. V kooperácii s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sa podarilo minimalizovať rekonštrukčné práce na nutné minimum s ohľadom na funkciu a vizuálne stvárnenie.

Budka 22 je miestom pre ľudí, ktorí chcú meniť svet okolo seba k lepšiemu. Spoločenská zodpovednosť, životné prostredie a ekologické riešenia sú témy, ktorými sa rezidenti Budky 22 nielen zaoberajú, ale ich predovšetkým žijú. Ich vlastný priestor na prácu preto odráža tieto hodnoty a s ohľadom na ne bol aj navrhnutý.

Spájajúce schodisko

„Vymieňali sa len prvky, ktoré bolo treba vymeniť, a všetko, čo mohlo byť zachované, bolo zrekonštruované, čo interiéru dodalo na osobitom charaktere,“ približuje rekonštrukciu Mgr. art. Juraj Tesák. „Priestor je zdieľaný viacerými ekologickými organizáciami a samotný dom pozostáva zo 4 poschodí, z toho horné dve sú venované pracovnému prostrediu a spodné dve sú navrhnuté ako priestor so spoločenskou a komunitnou funkciou.“

4 poschodia sú členené – dolné dve podporujú komunitnú funkciu, horné dve sú určené na prácu.

  4 poschodia sú členené – dolné dve podporujú komunitnú funkciu, horné dve sú určené na prácu.

Ústredným prvkom budovy je centrálne schodisko, ktoré prepája pracovnú časť s komunitnou a podporuje dialóg medzi jednotlivými organizáciami a ľuďmi. Druhé podzemné podlažie má charakter literárneho klubu s priamym kontaktom na záhradu. Na prvom podzemnom podlaží sa nachádza komunitná kuchyňa využívaná rezidentmi Budky 22, kde majú možnosť stretnúť sa a diskutovať o spoločných témach. Nachádza sa tu aj eventový priestor s kapacitou približne 40 ľudí.

Literárny klub priamo napojený na záhradu je priestorom pre drobnejšie eventy a stretnutia.

  Literárny klub priamo napojený na záhradu je priestorom pre drobnejšie eventy a stretnutia.

Hotdesk a Silent room

Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza pracovný priestor pre rezidentov, Hotdesk a Silent room. Na druhom nadzemnom podlaží je okrem priestorov pre rezidentov vytvorená väčšia zasadačka, určená na mítingy pre 6 až 10 ľudí. „Priestory na všetkých podlažiach poskytujú rôzne miesta na prácu od sedenia na gauči, státia pri stole až po brainstormingové ad hoc aktivity,“ pokračuje architekt Tesák. „V celom priestore bol kladený dôraz na používanie eko a bio materiálov. Keďže priestor zdieľajú rôzne organizácie, farebnosť celého interiéru sa nesie v neutrálnych farbách.“

Silent room predstavuje miesto, kde majú rezidenti úplný pokoj a súkromie na prácu.

  Silent room predstavuje miesto, kde majú rezidenti úplný pokoj a súkromie na prácu.

Výber materiálov

Podľa tvorcov bolo hlavným kritériom výberu materiálov použitie ekologických, biologicky neškodných a zároveň recyklovateľných elementov. Na podlahe je marmoleum, na stenách bio farba a všade je veľa drevených a kovových prvkov. „Snažili sme sa to realizovať tak, aby sa čo najmenej vyhadzovalo z materiálov, ktoré už boli k dispozícii,“ dodáva Juraj Tesák.

Priestory prepojené ústredným schodiskom umožňujú prirodzený pohyb.

  Priestory prepojené ústredným schodiskom umožňujú prirodzený pohyb.

„Všetky prvky, ktoré sa dali opraviť, sa opravili: na tepelnú izoláciu bol použitý materiál s ekologickým charakterom, škridlová strecha sa opatrne rozoberala a repasovala a takisto sa repasovali aj okná. Sadrokartonové priečky sa kvôli potrebe investora odstránili, objavili sa pôvodné trámy, ktoré sa ošetrili, vybrúsili a ostali priznané. Keďže v budove sídlia organizácie, ktoré sa snažia robiť osvetu v oblasti ekológie a recyklácie, veľa vecí bolo konzultovaných a pripomienkovaných práve od nich.“

Počas rekonštrukcie boli odkryté pôvodné trámy, ktoré sa architekti rozhodli ponechať priznané. Mohutné drevené trámy dodávajú priestoru pocit útulnosti a príjemný charakter.

Počas rekonštrukcie boli odkryté pôvodné trámy, ktoré sa architekti rozhodli ponechať priznané. Mohutné drevené trámy dodávajú priestoru pocit útulnosti a príjemný charakter. 

BUDKA 22

Miesto: Búdkova ul., Bratislava
Investor: právnická osoba
Architekt: Ateliér Juraj Tesák Architekti
Mgr. art. Juraj Tesák, Ing. arch. Jarmila Mátyásová Vajdová, Ing. arch. Barbara Boríková, Ing. Matej Kolomy
Termín výstavby: 05/2017 – 12/2017
Úžitková plocha: 400 m2
Zastavaná plocha: 120 m2

Oddychová zóna na prvom podlaží.

  Oddychová zóna na prvom podlaží.  

 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: ANDREA KUČIŠOVÁ

Článok bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2018.