sksi veri ze novy stavebny zakon znizi pocet padajucich stavieb
Galéria(2)

SKSI verí, že nový stavebný zákon zníži počet padajúcich stavieb

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) už dlhodobo upozorňuje na potrebu zabezpečiť a zvýšiť kvalitu v procese výstavby na Slovensku. Súčasnú situáciu je možné zmeniť správnym nastavením právnych predpisov a kritérií verejného obstarávania.

sksi veri ze novy stavebny zakon znizi pocet padajucich stavieb 6325 big image
SKSI niekoľko rokov poukazuje na dôležitosť kvalitných stavieb a správnych kritérií verejného obstarávania v stavebníctve aj prostredníctvom organizovania podujatí, ako bola panelová diskusia „Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe“, stretnutie s rakúskou diaľničnou spoločnosťou ASFINAG o verejnom obstarávaní založenom na kvalite, alebo Inžiniersky deň 2012: Inžinieri včera, dnes a zajtra, aj prostredníctvom médií (časopis ASB 10/2012: Zlá stavba sa nedá zahodiť ako pokazený jogurt).

Vladimír Benko, predseda SKSI, zdôraznil, že stavebné diela sú produktmi s návrhovou životnosťou presahujúcou niekoľko generácií, a preto regulácia cien pri plánovaní a zhotovovaní stavebných konštrukcií nemôže byť riadená len pravidlami voľného trhu. Je dôležité, aby pri rozhodovaní vo fázach plánovania, kontroly, realizácie a údržby stavieb nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale ekonomicky najvýhodnejšia ponuka s primeranou cenou a zodpovednosťou za dosiahnutie kvalitného stavebného diela. V mnohých prípadoch sa nielen na Slovensku stáva, že už po veľmi krátkej dobe životnosti stavieb sú nutné zosilnenia a úpravy týchto stavieb, a nakoniec, je ich cena podstatne vyššia, ako sa očakávalo, a podstatne vyššia, aká by bola pri kvalitnom a cenove primeranom plánovaní od začiatku.

Úlohou štátu je legislatívne zabezpečiť ochranu života a zdravia ľudí a verejného majetku v súlade so siedmymi základnými kritériami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 305/2011 (mechanická odolnosť a stabilita, bezpečnosť v prípade požiaru, …).

Do nového stavebného zákona, ktorý pripravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, chce Komora, aj v spolupráci s ostatnými profesijnými organizáciami, presadiť, aby:

  • bola projektová dokumentácia vo všetkých fázach – od územného konania až po kolaudáciu stavby pripravovaná odborníkmi – autorizovanými osobami,
  • sa pre vybraté konštrukcie zaviedla účinná a nezávislá kontrola vo všetkých stupňoch prípravy a realizácie stavby, vrátane inštitútu stavebného dozora, ktorý by vykonával kontrolnú funkciu v zastúpení štátu s kompetenciami až po zastavenie stavby v prípade pochybností o spoľahlivosti voči zlyhaniu.

Týmto spôsobom by sa podstatnou mierou zredukovali možné zlyhania konštrukcií a zabezpečilo zvýšenie ochrany životov a zdravia našich obyvateľov.

Zdroj: SKSI
Foto: SITA/Rastislav Ovšonka

–>–>