asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Fotovoltaika

Možnosti spolupráce fotovoltiky a systémov tepelného hospodárstva budov

Možnosti spolupráce fotovoltiky a systémov tepelného hospodárstva budov
02.11.2017
Vyšší podiel využitia fotovoltiky vytvára predpoklad dosahovania vysokých úrovní energetickej hospodárnosti budov. Významným faktorom pri snahe o ...

Výsledky z prevádzky administratívnej budovy spol. Fenix Group

Výsledky z prevádzky administratívnej budovy spol. Fenix Group
29.06.2017
Článok sa zaoberá konceptom spolupráce energetického systému a technického zariadenia administratívnej budovy spol. Fenix Group, a. s., ktorá ...

Budovy s obvodovým plášťom, ktorý vyrába elektrinu

Budovy s obvodovým plášťom, ktorý vyrába elektrinu
07.12.2016
Začiatkom roka 2015 bola v Düsseldorfe dokončená stavba komplexu kancelárskych budov Bonneshof Office Center, ktorý rozširuje doterajší ...

Fasáda školy vyrába elektrinu zo slnečných lúčov

Fasáda školy vyrába elektrinu zo slnečných lúčov
15.06.2015
V kampuse Hamina Technickej univerzity Etelä-Kymenlaakso študuje asi 500 študentov. Najnovšia budova kampusu je známa ako krídlo A. Bola ...

Softvér pre návrh slnečných systémov

Softvér pre návrh slnečných systémov
18.02.2014
Pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie má svoje nezastupiteľné miesto a veľký potenciál využitia slnečná energia. Vo väčšine prípadov ...

Solárne chladenie v budovách s využitím slnečnej energie

Solárne chladenie v budovách s využitím slnečnej energie
15.07.2013
V poslednom čase sa vraciame k najjednoduchšiemu využitiu slnečnej energie – priamemu ohrevu a chladeniu, čiže k tzv. solárnej architektúre. ...

Fotovoltický systém na Téryho chate

Fotovoltický systém na Téryho chate
30.04.2013
Jednou z možností, ako vo vysokohorských podmienkach získavať energiu potrebnú na prevádzku chaty, je využiť slnečnú energiu. Keďže poloha Téryho ...

Fotovoltika včera, dnes a zajtra

Fotovoltika včera, dnes a zajtra
02.11.2012
V odvetví, ktoré sa vo veľkom obhajuje aj zatracuje, sa ukazuje smer ďalšieho vývoja. Nové technológie, nové konštrukčné riešenia a vyššie ...

Fotovoltické moduly menia funkčnosť a architektúru budov

Fotovoltické moduly menia funkčnosť a architektúru budov
23.07.2012
Tenkovrstvová technológia zaručuje nižšie náklady na prevádzku a je menej náročná aj na spotrebu energie. Alternatívne a bezpečné zdroje energie ...

Sídlo spoločnosti Schϋco Italia

Sídlo spoločnosti Schϋco Italia
11.06.2012
Energiou šetriť a energiu získavať – sofistikovaný dizajn a vysoká energetická efektívnosť sa spojili v aplikáciách orientovaných na riešenia ...

Ďalšie z JAGA GROUP