• OSMA
  • SKSI

Murujeme plot z betónových tvaroviek (pracovný postup)

Ako na plot z betónových tvaroviek? Aj v prípade výstavby jednoduchej konštrukcie treba dodržiavať určité stavebné zásady. Nedostatky pri stavbe sa skôr či neskôr prejavia vznikom trhlín na stenách plotových tvárnic. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu je spracovaná projektová dokumentácia v súlade s platnými technickými normami a predpismi.

08 | Ďalšie rady tvárnic

Ďalšie rady tvárnic
Ďalšie rady tvárnic

Za jeden deň sa odporúča vymurovať max. 3 až 4 rady, aby sa nezaschnutá malta vplyvom zaťaženia nevytláčala spod tvaroviek.

09 | Osadenie krycích platní

Po vymurovaní múru sa krycie platne osadia do stavebného lepidla. Horná hrana výplňového betónu stĺpových tvárnic má byť pri poslednom rade aspoň 10 mm pod úrovňou hornej hrany tvárnice, čím vznikne medzi strieškou a výplňovým betónom vzduchová medzera.

Osadenie krycích platní
Osadenie krycích platní

10 | Škárovanie krycích platní

Škárovacia malta sa nanesie aj na styčnú plochu krycích platní, čím sa zjednoduší ich škárovanie. Šírka styčnej škáry by mala byť 7 až 10 mm.

Škárovanie krycích platní
Škárovanie krycích platní

11 | Rovinnosť krycích platní

Pri osádzaní krycích platní sa kontroluje rovinnosť pomocou vodováhy a prípadné nerovnosti sa korigujú poklepaním gumeným kladivom.

Rovinnosť krycích platní
Rovinnosť krycích platní

Pozor! Maximálna výška múru: Vyšku stĺpov a múrov nad 1 m treba riešiť s projektantom statiky. Odporúčaná maximálna výška z plného múru je 7 radov a krycia platňa. Odporúčaná maximálna výška stĺpu zo stĺpových tvaroviek je 10 radov a krycia platňa.

Osová vzdialenosť

Maximálna osová vzdialenosť stĺpov je 2,80 metrov.

Osadenie brány

Na stĺpy sa neodporúča zavesiť ťažké brány z kovovej konštrukcie. Vhodným riešením je vytvoriť pre dvojkrídlovú bránu samostatný oceľový stĺp, ktorý bude osadený vedľa stĺpu z betónových tvárnic. Otvory pre výstuž sa neodporúča predvŕtať do betónovej základovej konštrukcie. Oceľovú výstuž sa odporúča osadiť pred betonážou.

TEXT: spracované z podkladov firmy Semmelrock stein+design
FOTO: Semmelrock stein+design

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.