Partner sekcie:
  • P.M.H
  • Bosch
  • Systemair

Pracovný postup: Montáž sálavého vykurovacieho panela

Sklo je materiál, ktorý je veľmi estetickým a nadčasovým doplnkom a je preto určený nie len pre vykurovanie rodinných domov a bytov, ale aj rôznych reprezentatívnych priestorov, hál, alebo moderných kancelárií.

Krok 15: Bezdrôtový prijímač

Bezdrôtový prijímač a termostat sa prepnú do režimu RF init stlačením tlačidla RF na 5 sekúnd. Svieti zelená/červená RF LED. Prijímač je v režime konfigurácie rádiovej komunikácie a čaká na konfiguračný príkaz závislého prijímača. Závislý prijímač sa prepne do režimu RF init stlačením tlačidla RF na 5 sekúnd.

15 Bezdrôtový prijímač
15 Bezdrôtový prijímač 

Krok 16: Správne spárovanie

RF LED hlavného a závislého prijímača sa vypne, čo znamená správne spárovanie jednotlivých prvkov.

16 Správne spárovanie
16 Správne spárovanie 

Krok 17: Panel na konzoly

Panel sa zavesí na konzoly.

17 Panel na konzoly
17 Panel na konzoly 

Krok 18: Upevnenie skrutiek

Podľa spôsobu montáže sa na horné dve skrutky panela nasunú dve podložky a iba na okraj závitu sa naskrutkujú matice. Na spodné skrutky sa pripevnia nastavovacie skrutky, ktoré sa, naopak, utiahnu rukou na maximum.

18 Upevnenie skrutiek
18 Upevnenie skrutiek