Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Aplikácia hydroizolačného náteru pri rekonštrukcii strechy

image 80567 25 v1

Na rekonštrukciu striech, kde podklad tvorí betón, asfaltované pásy s pieskovým povrchom, plech alebo eternit možno použiť napríklad hydroizolačný náter, ktorý po vytvrdnutí vytvorí vodo­nepriepustnú hydroizolačnú membránu odolnú proti UV žiareniu. Pred jeho aplikáciou je potrebné podklad očistiť od prachu, voľných častíc, mastnôt, oleja, sedimentov, prerastajúceho machu a podobne. Po odstránení hrubých nečistôt sa odporúča dôkladné očistenie podkladu tlakovou vodou.

Prípadné nerovnosti nesmú presiahnuť ±5 mm. Výtlky sa môžu opraviť pružným škáro­vacím tmelom alebo pieskom frakcie 0 až 4 mm zmiešaným s náterom a cementom (4 : 1 : 1). Náter treba pred použitím krátko premiešať v originálnom plastovom obale pomocou plochej tyče alebo miešacím nadstavcom na elektrickú alebo akumulátorovú vŕtačku. Náter sa nanáša v dvoch až troch vrstvách. Prvá vrstva náteru je zriedená vodou v pomere 1 : 1 a slúži ako penetračný náter.

Penetračnú vrstvu treba aplikovať predovšetkým na miesta poškodené koróziou a na najviac namáhané miesta. Na dosiahnutie rovnomernej hrúbky náteru sa nanáša druhý neriedený náter až po zaschnutí prvej vrstvy a v smere kolmom na smer nanášania prvej vrstvy. Na zlepšenie mechanických vlastností sa môže do prvého náteru zatlačiť výstužná tkanina, ktorú treba úplne prekryť druhým náterom. Po aplikácii je potrebné každú vrstvu chrániť pred dažďom počas 48 hodín, pri teplotách nad +15 °C aspoň počas 24 ho­dín. Po vytvrdnutí sa môže realizovať lemovanie nároží, kútov, žľabov, komínov svetlíkov a podobne samolepiacim izolačným pásom s hliníkovou fóliou.

05 | Druhá vrstva náteru
Po zaschnutí prvého náteru sa pomocou plsteného alebo molitanového valčeka nanesie v kolmom smere druhá vrstva už nezriedeného náteru. Ak sa vkladala výstužná tkanina, musí sa druhým náterom dôkladne prekryť.

04 | Penetrovanie podkladu
Zriedeným náterom sa pomocou štetca dôkladne napenetruje očistený podklad, a to predovšetkým na miestach poškodených koróziou a na namáhaných miestach. Na zlepšenie mechanických vlastností sa môže do prvého náteru zatlačiť pomocou oceľového hladidla alebo plsteného valčeka výstužná tkanina.

03 | Zriedenie prvého náteru
Do plastového vedra sa odleje časť náteru, ktorý sa zmieša s vodou v pomere 1 : 1.

01 | Očistenie podkladu
Podklad sa očistí od voľných častíc, prachu, mastnoty, oleja, zvyškov nesúdržných náterov, machu. Z plechovej krytiny sa pomocou oceľovej kefy alebo špeciálneho prípravku odstráni hr­dza. Na asfaltovaných pásoch sa vyrežú a pod­lepia alebo vypália bubliny a opravia sa výtlky. Podklad sa pozametá alebo očistí prúdom vody.

02 | Premiešanie náteru
Po otvorení sa celý obsah plastovej nádoby dôkladne premieša plochou tyčou alebo miešacím nadstavcom.

Info o materiáli:

 • Jednozložkový hydroizolačný pastovitý náter na báze disperzie polymérov s prídavkom špeciálnych prísad. Vhodný na rekonštrukciu strešných krytín s minimálnym sklonom 3 % alebo ako ochranný povrchový náter strešného plášťa tvorený striekanou dvojzložkovou penou PUR.

Čo budete potrebovať

 • Strešný hydroizolačný náter DenBit S-T4 červený, spotreba 1,4 až 2,0 kg/m2, plastové vedro 5, 12 a 40 kg, 5 kg    20,40 €
 • Pružný škárovací tmel ST-1, spotreba 0,18 až 0,65 kg/bm, kartuša 310 ml, plastové vedro 5, 12 kg, sud 45 kg, 310 ml    2,46 €
 • Piesok, frakcia 0 až 4 mm
 • Cement
 • Výstužná tkanina
 • Lemovanie: Strešný bitúmenový pás DenBit Aluband, šírka pásu 50, 75, 100, 150 mm, dĺžka 10 m, 50 mm    7,51 €
 • Náradie: oceľová kefa, tlakový čistič, plastové vedro, oceľová špachtľa, plochá tyč, elektrická alebo akumulačná vŕtačka s miešacím nadstavcom, štetec, plstený alebo molitanový valček, oceľové hladidlo

Pozor! Zníženie lepivosti

Hydroizolačný náter S-T4 nie je pochôdzny nad 20 °C. V prípade požiadavky na pochôdznosť treba na zníženie lepivosti povrchu použiť po zaschnutí náteru minerálny posyp.

TEXT + FOTO: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre