Využitie strojov pri výstavbe dopravných stavieb
Galéria(3)

Využitie strojov pri výstavbe dopravných stavieb

Na výstavbu akýchkoľvek objektov, či už z hľadiska pozemných alebo inžinierskych stavieb vplývajú celkové investičné náklady. Jednou z položiek sú práve náklady na stroje použité pri samotnej výstavbe.
O tom, aké stroje možno použiť pri výstavbe dopravných stavieb, prípadne v akých cenových hladinách sa ich prenájom pohybuje a tiež aké služby možno v danej oblasti od poskytovateľov očakávať, sme sa informovali u Ing. Branislava Hirnera, generálneho riaditeľa spoločnosti Hydroterra servis.

Mohli by ste našim čitateľom predstaviť reprezentantov strojov, ktoré sa využívajú pri výstavbe či rekonštrukcii dopravných stavieb?

V oblasti dopravných stavieb figuruje ucelená zostava strojov na zemné práce. Ide o buldozéry rôznej veľkosti a na rôzne účely nasadenia až po pásové bagre s niekoľkými veľkosťami lyžíc, prípadne búracími kladivami. Ďalej sú to univerzálne traktory, bagre, nakladače, mobilné žeriavy s nosnosťou od 20 do 80 ton. V závere zemných prác sú potrebné vibračné valce na úpravu diaľničného telesa a grejdery.

Je momentálne na trhu nejaký nový typ stroja a ak áno, v čom sú jeho výhody a jedinečnosť?

Ako v každom segmente, aj v oblasti stavebných strojov a prepravných prostriedkov sú novinky. Za mnohé môžem spomenúť nové rýpadlo JCB, ktoré oproti rovnako výkonnému stroju spred 5 rokov vykazuje až 25 % úsporu nafty na priemernú motohodinu v nasadení.

Pri strojovej technike je pre mnohé spoločnosti výhodnejší ich prenájom. Prenajímajú sa s obsluhou aj bez nej? Ktorá služba je využívanejšia?

Takmer výlučne sa na zemné práce a dopravnú techniku poskytujú stroje s obsluhou. Dôvodom je náročná manipulácia a údržba. Bez obsluhy napríklad naša spoločnosť poskytuje iba malú mechanizáciu. Jej používanie nevyžaduje špeciálne preukazy strojníka.

Ako funguje prenájom strojovej techniky v rámci celého Slovenska? Máte zastúpenie v jednotlivých regiónoch?

Napríklad naša spoločnosť funguje z Bratislavy. Stroje na objednávku dopravujeme na miesto výkonu, alebo ak ide o dovoz/odvoz materiálu, sprostredkujeme ho a účtujeme podľa kilometrového sadzobníka.

Poskytuje vaša spoločnosť v danej oblasti aj poradenstvo? Kto určuje typ stroja, aký treba použiť?

O type stroja rozhoduje výlučne zákazník. Objednávatelia služieb si sami podľa vlastných potrieb a rozhodnutia vo vlastnej spoločnosti určujú aký stroj, jeho výkon a parametre potrebujú na konkrétny typ práce.Prehľad strojov na výstavbu dopravných stavieb

Korčekové rýpadlá

Pracovným nástrojom sú korčeky upevnené na nekonečnej reťazi, ktoré pôsobia na zeminu. Tú naberajú, presúvajú po vymedzenej dráhe konštrukciou stroja a vysypujú na sklzovú plochu alebo na pásový dopravník. Postupne sa plynulo posúvajú do ďalšieho nového pracovného záberu. Tieto rýpadlá môžu plošnú ťažbu vykonávať pod úrovňou terénu, v úrovni alebo nad terénom. Využívajú sa na ťažbu štrkopieskov, tehliarskej hliny, na prekopávky. Reťazové korčekové rýpadlá môžu byť na plávajúcom podvozku a využívajú sa na ťažbu štrkopieskov, pieskov z pod vodnej hladiny jazier alebo riek.

Ryhovače

Pracovným zariadením – korčekom alebo reznými nožmi upevnenými na nekonečnej reťazi vykonávajú presné tvary podľa pracovného nástroja, do hĺbky zodpovedajúcej konštrukciou stroja. Ryhovače sú určené na výkop rýh podľa konštrukčného vyhotovenia na ukladanie podzemných vedení, drenáží. Pri ukladaní káblov a potrubí z PVC ich súčasťou sú prídavné zariadenia, ktoré zároveň s hĺbením pôdu ukladajú a vykonávajú obsyp potrebným materiálom.

Dozéry

Dozéry sú stroje na rozpojovanie a premiestňovanie hornín hrnutím na krátke vzdialenosti. Pracovným nástrojom je radlica. Ďalším nástrojom je rozrývač pripojený na základný stroj v jeho zadnej časti prostredníctvom namontovanej konzoly. Je vybavený jedným alebo viacerými zubami. Tieto pracovné nástroje sa považujú za štandardné vybavenie. Ako neštandardné vybavenie býva na zadnej časti pripojený navíjací bubon. Tieto zariadenia patria do skupiny traktorových strojov. Vyplýva to z ich konštrukcie, t. j. nosiča, traktora vyvodzujúceho potrebnú tlačnú silu, ktorá je nevyhnutná na jednotlivé pracovné operácie stroja vykonávané v pohybe.

Gradery

Gradery sú stroje na zrovnávanie povrchu terénu, plání, svahov, na stavbu a údržbu ciest s radlicou, ktorá sa dá natáčať vo vodorovnej rovine, nakláňať a zdvíhať, respektíve vysúvať mimo nápravy stroja. Sú to univerzálne traktorové stroje zvláštnej konštrukcie na kolesovom podvozku s veľkým rozponom kolies. Veľká väčšina graderov je v trojnápravovom vyhotovení s obidvoma hnacími nápravami. Zadné dve tandemové nápravy sú hnacie, predná je prevažne riaditeľná, bez náhonu. Aj táto náprava však býva hnacia. Kĺbové ovládanie rámu stroja a natáčanie predných kolies značne zmenšujú polomer natáčania.

Skrapery

Skrapery sú stroje na plošnú ťažbu, premiestnenie a ukladanie horniny. Nahrádzajú stroje, ktoré tieto pracovné operácie vykonávajú sólovo. Energiu potrebnú na rozpojenie horniny získavajú prenosom výkonu medzi hnacími kolesami súpravy a terénom. Patria tiež do skupiny traktorových strojov.

Dvojmotorové skrapery majú obidve nápravy, t. j. prednú traktorovú a zadnú skraperovú, hnané. Zvyšuje to ťažnú silu až na dvojnásobok, čo sa využíva na rozpojenie zeminy a jej transport.

Univerzálne dokončovacie stroje

Sú to stroje ovládané hydraulicky s cyklickým spôsobom práce, určené na dokončovacie zemné práce pri konečných úpravách stavieb s okolitým terénom. Pohyby pracovného náradia sú hydraulicky ovládané tak, aby umožňovali vo všeobecnej rovine priamkový pohyb reznej hrany pracovného nástroja. Vlastná práca sa pritom vykonáva bez pohybu podvozka. Kategória týchto strojov je špecifickou podskupinou lopatových rýpadiel, najčastejšie na automobilovom, alebo kolesovom podvozku.

Traktory s prídavným rýpadlovým zariadením

Skupina týchto strojov sa v niektorých prípadoch považuje za časť strojov zo skupiny lopatových rýpadiel na kolesovom podvozku. Tieto stroje sa uvádzajú aj pod pojmom rýpadlo – nakladač. Sú to v podstate traktory, ktorých základným pracovným zariadením je rýpadlové zariadenie s hĺbkovou lopatou v zadnej časti traktora uchytené na kĺbovom alebo posuvnom ráme. V prednej časti je radlica, resp. nakladacia lopata.

Stroje na zhutňovanie hornín

Stroje na zhutňovanie hornín sú určené na vytvorenie zemnej konštrukcie v poslednej pracovnej operácii technologického postupu tak, aby zodpovedala požiadavkám určených v projekte. Delia sa na: staticky pôsobiace zhutňovacie stroje, valce zhutňujúce staticky i dynamicky, vibračné dosky.

(jvr)
Foto: archív redakcie