Integrácia systémov riadenia a osvetlenia budovy

Integrácia systémov riadenia a osvetlenia budovy

Najvyššia stavba sveta sa týči 508 metrov nad hlavným mestom Taiwanu – Taipei. Mrakodrap Taipei 101 je obrazom toho, aký úchvatný boom a rast v súčasnosti zažíva Ázia. Automatizované systémy technického riadenia a správy energie sú pre budovu tohto druhu také dôležité ako centrálna nervová sústava pre ľudské telo. Ako sa rieši integrovaný bezpečnostný systém a systém riadenia a osvetlenia v takejto výškovej kancelárskej budove?

Veža Taipei 101 je pomenovaná podľa svojej polohy a počtu poschodí. Od svojho oficiálneho otvorenia v posledný deň roku 2004 poskytuje pracovný priestor pre viac ako 10 000 ľudí. Veľkú časť kancelárskych priestorov zaberá Finančné centrum a Taiwanská burza. Okrem toho sa v budove nachádzajú 160 obchodov, rozličné reštaurácie, konferenčné centrá a fitnesštúdiá, ako aj štyri poschodia s 1 800 parkovacími miestami. Na prepravu ľudí a tovaru slúži 61 výťahov. Návštevníci sa výťahom za 35 sekúnd dostanú na rozhľadňu na 91. poschodí. Je samozrejmosťou, že každé poschodie má zabezpečené dodávky energie a vody, priestory sú osvetlené, vyhrievané a vetrané. Budova a jej osadenstvo potrebujú ochranu – napríklad proti požiaru či nepovolenému vstupu.

Všetky dôležité káble sa zbiehajú do riadiacej miestnosti, kde špecializovaní technici sledujú na monitoroch všetky operácie. Ako hlavný systém riadenia budovy bol v Taipei 101 nainštalovaný systém od Siemens Building Technologies. Tento systém okrem iného v budove udržiava optimálnu teplotu a dodávky čerstvého vzduchu a centrálne riadi svetlá v budove.

Integrované bezpečnostné systémy

Riadiaci systém v Taipei 101 monitoruje a riadi spolu okolo 30 000 referenčných bodov. Je doň integrované i monitorovanie a riadenie prípadného nebezpečenstva a bezpečnostné systémy. V prípade požiaru sa automaticky aktivujú viaceré bezpečnostné a poplašné systémy, uzavrú požiarne dvere, zapnú systémy odvádzania dymu, spustí osvetlenie a ventilácia únikových ciest a pod. Ak nastane výpadok prúdu, riadiaci systém budovy uvedie do chodu núdzové generátory a zabezpečí tak dodávky energie.

V niektorých častiach budovy, napríklad vo Finančnom centre a v obchodoch, sa z dôvodu náročných bezpečnostných požiadaviek nainštaloval bezpečnostný systém Siemens SiPass. Viac ako 500 kamier monitoruje zóny dôležité z hľadiska bezpečnosti. Záznam z kamier možno uschovávať až 30 dní. Okrem toho sa pri dverách a výťahoch nachádza viac ako 300 čítačiek kariet, kde sa personál musí identifikovať. Každá osoba, ktorá má v budove obchodné stretnutie, sa musí zaregistrovať v návštevníckom centre na prízemí. Ak niekto očakáva návštevu, návštevnícke centrum vystaví menovku s príslušným povolením na vstup.

Bezpečnostný systém a systém riadenia budovy sú navzájom prepojené. Napríklad ak sa niekto registruje na prístupovom termináli na určitej úrovni parkoviska, bezpečnostný systém informuje radiaci systém a ten na danej úrovni zapne svetlá. Prepojenie týchto systémov je veľmi dôležité v prípade poplachu. Napríklad ak bezpečnostný systém zistí na niektorej z úrovní poškodenie balkónových dverí, riadiaci systém vyradí z prevádzky ventiláciu a klimatizáciu. Ak je v tejto zóne nainštalovaná kamera, na monitore v riadiacej miestnosti sa automaticky zobrazí záber z daného miesta. Flexibilná konfigurácia systému je dôležitá pre riadenie energií.

Po skončení pracovného času sa napríklad automaticky vypne klimatizácia. No ak niekto pracuje nadčas, môže systém manuálne reaktivovať. Bezpečnostný systém musí byť aj prispôsobivý, keďže väčšina priestorov má dočasné osadenstvo a každý jeho člen má iné potreby. Napríklad klenotníctva vyžadujú vyššiu úroveň ochrany ako butiky. Systém má modulárnu štruktúru, takže si každý nájomník môže do systému včleniť vlastné aplikácie. To umožňuje integrovať do systému doplnkové funkcie, ako napríklad biometrickú kontrolu vstupu či kontrolu dochádzky a času.

Inteligentné osvetlenie

V budove sa celkovo používa okolo 22 000 žiariviek, 3 800 úsporných žiaroviek, 10 000 halogénových žiaroviek a 15 000 predradníkov od spoločnosti Osram. Na ovládanie žiaroviek a svietidiel sa používajú elektronické predradníky. Tieto zariadenia zabezpečujú, že prúd a zápalné napätie na zariadení majú správnu hodnotu.

Doteraz bol na ovládanie každej žiarivky potrebný samostatný predradník. Nové zariadenie umožňuje ovládať jedným predradníkom dve žiarivky, čo znamená úsporu materiálu i nákladov.

Nová technológia Quicktronic okrem toho poskytuje vysokú úroveň flexibility: dômyselný softvér automaticky identifikuje širokú škálu žiariviek a zabezpečuje optimálnu prevádzku. Tieto predradníky Quicktronic sú mimoriadne užitočné na miestach, kde počas fázy výstavby ešte nie je jasné, ako presne sa budú priestory využívať alebo ako sa ich využitie v priebehu rokov mení. Osvetlenie sa tak môže flexibilne prispôsobiť potrebám fitnesštúdia, konferenčnej sály či reštaurácie jednoduchou zmenou svietidiel. Predradníky netreba vymieňať.

Návštevníci o prítomnosti riadiacej techniky takmer nevedia – pracuje nenápadne v pozadí. O to impozantnejšie je vonkajšie osvetlenie budovy. V pravom zmysle slova sú jeho najsvetlejšou stránkou veľmi intenzívne svietidlá, ktoré osvetľujú vrchol veže a anténu na vrchole budovy. Štyridsať vysokotlakových sodíkových výbojok osvetľuje žltým svetlom špičku veže. Výbojky sú umiestnené na plošine pod vrcholom veže v tvare kruhu, a hoci sú len 30 cm vysoké, ich výkon je skutočne impozantný. Osvetlenie antény vysoké 48 metrov vytvára neobyčajný farebný kontrast: anténa vďaka štyrom halogénovým výbojkám umiestneným na základni antény vyzerá, akoby vyžarovala modré svetlo. Integrovaný systém riadenia energie zabezpečuje aj efektívnu spotrebu energie a prevádzkovateľovi budovy ročne ušetrí približne 350 000 dolárov.

Z podkladov spoločnosti Siemens Biulding Technologies spracovala Martina Jakušová.