Obnov dom posudzovanie žiadostí

Žiadatelia o dotáciu na obnovu domu si na vyjadrenie počkajú do leta

Partneri sekcie:

Mnohí majitelia starších rodinných domov celé mesiace márne čakajú na vyjadrenie, či majú nárok na dotáciu z programu Obnov dom. Finálne vyrozumenie doteraz dostala tretina domácností zapojených do pilotných výziev. Medzitým bola spustená aj ďalšia, tretia výzva. Kompetentní sľubujú, že všetky žiadosti skontrolujú do konca leta.

V tretej výzve na obnovu domu sa limit 10-tisíc žiadostí vyčerpal za jeden pracovný deň. Vyplnenie online formulára však bolo pre žiadateľov len prvým krokom. Tým ďalším bolo vytlačenie a podpísanie žiadosti, ktorú mali záujemcovia o dotáciu doručiť do SAŽP spolu s povinnými prílohami. Mali na to 15 pracovných dní.

Matej Kerestúr, odborný garant Sekcie plánu obnovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), na konferencii Zelená vízia pre Slovensko informoval, že túto podmienku splnilo vyše 8 100 žiadateľov. Takmer každý piaty zaregistrovaný sa teda nakoniec o dotáciu reálne neuchádzal.

Mnohí žiadatelia z pilotných výziev doteraz, aj po viac ako pol roku nevedia, či splnili podmienky a či môžu s peniazmi z Plánu obnovy rátať. Tomuto sa chcelo Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré poverilo vedením projektu SAŽP, vyhnúť. Preto pred vyhlásením aprílovej výzvy avizovalo lehotu na spracovanie žiadosti do jedného mesiaca. To už však neplatí, keďže pôvodne nepočítalo s takým záujmom a výzva mala trvať do 28. augusta.

Ako uviedol pre Zelenú obnovu Matej Kerestúr: „Systém sme nastavili tak, aby majitelia rodinných domov mali päť mesiacov na podávanie žiadostí. V čase, keď sme avizovali 30-dňovú lehotu, sme netušili, že všetky žiadosti prídu naraz.“

Zjednodušenie podmienok ľudí lákalo

Veľký záujem ľudí si agentúra vysvetľuje zjednodušením podmienok, ktoré priniesla aprílová výzva. To uvítala aj platforma Budovy pre budúcnosť, podľa ktorej bolo nastavenie pilotných výziev síce správne, ale bolo potrebné prehodnotiť niekoľko nezrovnalostí v podmienkach či v procese podávania žiadostí. Za dôležité stále považuje dopriať vlastníkom aj celému trhu čas, aby stihli projekty pripraviť.

„Príprava obnovy rodinného domu trvá vlastníkom podľa nášho prieskumu najčastejšie 4 až 6 mesiacov (28 % prípadov), ďalším 25 % až do jedného roka. Kapacita trhu, napríklad poskytovateľov stavebných prác alebo služieb ako energetická certifikácia, tiež vyžaduje čas, aby sa prispôsobila zvýšenému dopytu, ktoré generuje dotačný program,“ informovala riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.

Naplnenie kapacít tretej žiadosti za rekordných 14 hodín je preto podľa nej len polovičným úspechom. „V tomto momente je veľmi dôležité, aby SAŽP stíhala všetky žiadosti včas vyhodnotiť. Zastavenie registrácie a ukončenie výzvy vyslalo nešťastný signál, že k dotáciám sa vedia dostať len tí najrýchlejší. Na program to vrhá rovnaký negatívny tieň ako v prípade iných dotačných schém, kde vyhrávali rýchle prsty,“ doplnila.

Paralelne so žiadosťami z tretej výzvy prebieha tiež kontrola žiadostí z prvých dvoch pilotných výziev (podať ste ju mohli od 15. októbra 2022 do 28. februára 2023). SAŽP kvôli náporu personálne doplnila svoje rady. Vyše 100 zamestnancov sa rozdelilo na dva tímy – jeden pre pilotné výzvy, druhý pre tú aprílovú.

„Posilnili sme oddelenie evidovania a kontroly žiadostí. Aktuálne rozširujeme aj tím stavebných inžinierov na kontrolu energetických certifikátov a projektových energetických hodnotení pri žiadostiach z Výzvy 3,“ informovala SAŽP.

Niektoré žiadosti z pilotnej výzvy sa posudzujú aj pol roka

Z tretej výzvy bolo do konca mája posúdených 400 žiadostí. V rámci dvoch pilotných výziev agentúra doteraz vyhodnotila približne 1 000 žiadostí, v procese spracovania ich je 1 153. Finálne vyrozumenie teda doteraz dostala tretina domácností zapojených do pilotnej výzvy. Prísne podmienky nesplnilo 268 majiteľov rodinných domov. „Najčastejšími dôvodmi sú nesplnenie podmienky trvalého pobytu, dlhy na daniach a v sociálnej poisťovni, ale zaznamenali sme aj úmrtia spoluvlastníkov,“ upresnil Matej Kerestúr.

Agentúra sa musí popasovať aj vysokým podielom neúplných žiadostí z prvého kola, pri ktorých je potrebné zaslať majiteľom výzvu na doplnenie. To celý proces len predlžuje.

„Žiadateľom chýbajú povinné prílohy, evidujeme nesúlad údajov na liste vlastníctva s predloženým dokladom o veku stavby. K energetickým certifikátom chýba správa alebo nemá požadovaný rozsah, v niektorých projektových hodnoteniach chýba posúdenie východiskového stavu pred obnovou, evidujeme rozpory v navrhovaných opatreniach, plnomocenstvá bez overenia a podobne,“ priblížil najčastejšie dôvody vrátenia žiadosti odborný garant.

Nesúlad o veku stavby je spôsobený starými katastrálnymi mapami a je to problém pri domoch zo 70. rokov minulého storočia a starších. Oprava žiadosti je pritom vysoko individuálna. Podľa agentúry niektorým žiadateľom išla výzva na doplnenie už trikrát. Iní zase požiadali o predĺženie lehoty na predloženie chýbajúcich dokumentov o ďalších 30 pracovných dní, aby si ich stihli vybaviť. Z tohto dôvodu sa veľa žiadostí posudzuje aj pol roka.

Štvrtá výzva bude mať jemné úpravy

Ako nás SAŽP uistila, žiadosti sa kontrolujú podľa prijatia. Informáciu o splnení či nesplnení podmienok by všetci záujemcovia mali dostať najneskôr počas leta: „Žiadosti zo všetkých troch výziev plánujeme spracovať do konca augusta 2023. V blízkej budúcnosti sprístupníme aj možnosť preveriť si v databáze, v akom stave sú jednotlivé žiadosti z výzvy číslo tri.“ A hoci sa všetky sily aktuálne sústreďujú na spracovanie žiadostí, zároveň sa pripravuje aj ďalšie kolo.

Termín štvrtej výzvy zatiaľ nie je známy, pôvodne sa uvažovalo nad jej vyhlásením v lete, opäť s časovým odkladom na predloženie energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia. Podľa Mateja Kerestúra je najväčšou ambíciou dostať medzi oprávnené výdavky aj kotly na biomasu, prípadne doplniť iné opatrenia. Zamyslieť sa v tíme musia aj nad individuálnou podporou plochých striech, ktoré boli v doterajších výzvach oproti šikmým znevýhodnené. V rámci fotovoltiky by zase mohla pribudnúť podpora batériových úložísk.

Médiami prebehla aj informácia o plánovanej sociálnej výzve na obnovu domu. „Pre ľudí spadajúcich do energetickej chudoby pripravujeme schému REpowerEU s výrazne vyššou intenzitou pomoci. V tomto smere intenzívne spolupracujeme s odborníkmi z Českej republiky, ktorí majú skúsenosť aj so zálohovými platbami v rámci dotačnej schémy Nová zelená úsporám Light,“ doplnila SAŽP.