ASB Články na tému

Dotácie na obnovu verejných budov

Prehľad podporných programov na zelenú obnovu verejných budov na Slovensku.

Obce, samosprávne kraje a nimi zriadené rozpočtové organizácie môžu z verejných zdrojov získať príspevok na zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Je určený na zateplenie, výmenu strechy, okien a dverí, ale aj na realizáciu dažďových záhrad a výsadbu stromov.

Sláva Štefancová -

Obce, župy a úrady môžu z Environmentálneho fondu obnoviť školy, škôlky, obecné úrady, domovy sociálnych služieb, kultúrne domy, knižnice či múzeá a iné budovy. Z verejných zdrojov môžu získať príspevok na zatepľovanie vo výške až 400-tisíc eur, dotácia však poslúži aj na výmenu kotla.

Sláva Štefancová -

O príspevok, ktorý rozdeľuje Ministerstvo kultúry SR a je určený na rekonštrukciu pamiatok na Slovensku, môžu požiadať vlastníci aj správcovia národnej kultúrnej pamiatky.

Sláva Štefancová -

Žiadatelia z radov organizácií štátnej správy, subjektov územnej samosprávy a ostatných subjektov verejnej správy sa môžu uchádzať o dotácie na realizáciu optimálnych opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu. Realizáciou projektu musia dosiahnuť plánovanú úsporu vo výške minimálne 30 percent.

Sláva Štefancová -