ASB Články na tému

Plán obnovy

Záujem žiadateľov o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov už dosiahol sumu 566 miliónov eur. Je to trojnásobne viac oproti zvýšenej alokácií v prvej už uzavretej výzve v objeme 180 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

SITA -

Košický samosprávny kraj využíva obdobie letných prázdnin na obnovu a rekonštrukcie župných škôl a školských zariadení, ktoré spadajú do pôsobnosti kraja. Investície predstavujú sumu 12 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa kraja Anna Terezková.

SITA -

Slovenská agentúra životného prostredia spustila v pondelok 24. apríla podávanie žiadostí v tretej výzve na obnovu starších rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti. Ako žiadosť podať a na čo nezabudnúť? V tomto návode vás prevedieme celým procesom.

Sláva Štefancová -