Vyhodnotenie žiadostí Obnov dom

Žiadosti na obnovu rodinných domov vyhodnotia do 15. augusta, odteraz si môžete overiť stav tej vašej

Kabinet Ľudovíta Ódora schválil na schôdzi vlády úlohy pre jednotlivé ministerstvá, týkajúce sa investícií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Je medzi nimi aj určenie termínu vyhodnotenia všetkých žiadostí na obnovu domu. Ministerstvo životného prostredia to musí stihnúť do polovice augusta.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) s vyhodnocovaním žiadostí mešká, za čo je aj patrične kritizovaná. Ako sme nedávno informovali, žiadatelia o dotáciu na obnovu domu si na vyjadrenie počkajú do leta. Podľa SAŽP by informáciu o splnení či nesplnení podmienok mali všetci záujemcovia dostať do konca augusta 2023. Vláda tento interný termín upravila.

„Rezort životného prostredia musí zabezpečiť posúdenie všetkých prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov vo všetkých vyhlásených výzvach z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky do 15. augusta,“ píše sa v prijatom uznesení.

Overenie žiadostí z tretej výzvy

Ako informovala TASR, envirorezort zaviedol pravidelný monitoring projektu Obnov a zároveň posilňuje tím ľudí, ktorí žiadosti kontrolujú, prepojili sa informačné systémy a časť procesu sa zautomatizovala. Po rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Milan Chrenko.

Na otázku, či pre nezvládnutie výzvy neodvolá z pozície riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Michala Maca, minister odpovedal, že všetko je v hre. Verí však, že všetky termíny sa podarí naplniť.

Medzitým na webe Obnov dom pribudla aj možnosť overiť si stav žiadosti z tretej výzvy. Identifikátor žiadosti (dvanásťmiestne číslo) nájdete na prvej strane vašej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Táto novinka sa netýka overenia stavu žiadostí z prvých dvoch pilotných výziev. Ich schvaľovanie je komplikovanejšie aj kvôli množstvu príloh. Agentúra musí riešiť neúplné podklady, pri ktorých je potrebné zaslať majiteľom výzvu na doplnenie. To celý proces len predlžuje – niektoré žiadosti o dotáciu sa podľa agentúry posudzujú aj pol roka.

S obnovou čakať nemusíte, ale len ak máte vlastné prostriedky

Termín vyhlásenia štvrtej výzvy zatiaľ nie je známy. Pôvodne mala byť vyhlásená v lete, opäť s časovým odkladom na predloženie energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia.

Podľa SAŽP majitelia rodinných domov nemusia čakať na informáciu o schválení žiadosti, aby nepremeškali stavebnú sezónu, ale môžu s obnovou začať aj bez podpísania zmluvy. Tu však narazia na problém tí, ktorí nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov.

Spolupracujúce banky im síce poskytnú úvery s lepšími úrokovými sadzbami, ale podmienkou bánk je podpísanie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. A táto žiadateľom príde spolu s oznámením o splnení podmienok. Ak teda doteraz neviete, či bola vaša žiadosť schválená, obnovovať môžete, avšak z vlastných úspor. Na zvýhodnené produkty komerčných bánk nemáte (zatiaľ) nárok.

Tento problém by vyriešil systém zálohových platieb, ktorým sa chce SAŽP inšpirovať v Českej republike, kde podobný dotačný program funguje roky. Na to však bude nutná aj zmena legislatívy.