Výzva obnov dom limit

Nová výzva na obnovu domu trhala rekordy, limit žiadostí sa naplnil za jeden deň

Partneri sekcie:

Žiadosť o dotáciu na obnovu domu aktuálne nie je možné podať z dôvodu naplnenia maximálneho limitu 10-tisíc elektronicky zaevidovaných žiadosti. Stačil na to jediný deň.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) včera 24. apríla spustilo tretiu výzvu rámci programu Obnov dom, financovaného z Plánu obnovy a odolnosti. Envirorezort vyvinul maximálne úsilie, aby zatraktívnil podmienky novej výzvy, zjednodušil celý proces podávania žiadostí a ich následného vyhodnotenia.

Záujem, ktorého sa tretia výzva na obnovu domu dočkala, však prekonal všetky očakávania. Iba počas prvej hodiny od spustenia prejavilo záujem o peniaze na energetickú obnovu 3 774 žiadateľov, čo je o 193 viac ako v pilotných výzvach za štyri mesiace. Počet žiadostí sa počas popoludnia zvýšil na vyše 7 250 a do konca dňa dosiahol maximálny limit 10-tisíc pre túto výzvu.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja sa očakávalo, že tretia výzva vďaka zjednodušeniu podávania žiadostí vzbudí oveľa väčší záujem než predošlé dve výzvy: „Ale že budeme môcť výzvu uzavrieť pomaly v deň jej otvorenia, to sme naozaj nečakali. Chcem týmto ubezpečiť verejnosť, že čoskoro spustíme ďalšiu výzvu a všetkým, ktorí sa nestihli prihlásiť, vytvoríme aj ďalšie príležitosti. Stále je pripravená viac ako polovica z celkového rozpočtu 500 miliónov eur,“ zdôraznil minister životného prostredia.

Celý proces niektorí žiadatelia stihli za pol hodinu

MŽP SR sa po zatraktívnení podmienok výzvy na nápor žiadostí pripravilo. Pôvodne 45-členný tím spracovateľov žiadostí posilnilo o ďalších 30 pracovníkov. O tom, aké jednoduché je v súčasnosti podávanie žiadostí, svedčí aj fakt, že niektorí záujemcovia stihli vyplniť formulár, žiadosť vytlačiť, podpísať, vložiť do obálky so splnomocnením a dokladom o veku stavby a prísť do podateľne Slovenskej agentúry životného prostredia počas 30 minút od spustenia výzvy.

V rámci tretej výzvy, na ktorú je vyčlenených 190-tisíc eur, stačia záujemcom o poskytnutie príspevkov iba tri doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Projektové energetické hodnotenie a energetický certifikát netreba predložiť pri podávaní žiadostí, ale stačí ho predložiť do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Každý žiadateľ môže získať až 75 % sumy energetickej obnovy, maximálne však 15-tisíc eur. V prípade, ak majiteľ preukáže vyše 60-percentnú úsporu primárnej energie, môže získať príspevok až do výšky 19-tisíc eur.

MŽP SR