Zelená obnova

Infračervené vykurovanie si získava čoraz väčšiu obľubu. Vidno to napríklad na tematických skupinách na internete zbierajúcich názory na vykurovanie. O vykurovacích fóliách sú pravidelné otázky a jedna z nich sa opakuje: koľko stojí vykurovanie vykurovacou fóliou? Je vykurovanie vykurovacími fóliami rentabilné? Nie je to čierna mágia. Spotreba energie v systéme s vykurovacou fóliou je presne riadená, čo umožňuje jej presnú predikciu. Účty už nebudú prekvapením!

Skupina Xella vydala správu o udržateľnosti za rok 2022. Spoločnosť Xella, popredný európsky výrobca stavebných materiálov - udržateľných, efektívnych a cenovo dostupných riešení hrubej stavby, publikovala svoju správu o udržateľnosti za rok 2022.

Udržateľnosť už nie je výsada, je to nevyhnutnosť. Spoločnosť Danucem sa preto zaviazala, že k výrobe svojich stavebných materiálov bude pristupovať zodpovedne, s rešpektom k budúcim generáciám. Výsledkom, z ktorého môže ťažiť zákazník aj celá spoločnosť, je transparentný označovací systém ECO2 CLASS. Ten poskytuje prehľad o CO2 stope každého z jej cementových výrobkov.

Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s deviatimi partnerskými organizáciami zo Slovenska a Českej republiky spúšťa projekt Living Rivers – Živé rieky, ktorý sa zameriava na ochranu a obnovu riek. Projekt má za 10 rokov zlepšiť ekologický stav riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

SITA -

Znižovanie energetickej náročnosti budov je témou, ktorá bude ešte dlho rezonovať. Vydareným príkladom, ako obnoviť aj „obyčajnú dedinskú“ škôlku, je realizácia ateliéru CL3. Zateplenie materskej školy prinieslo pridanú hodnotu v podobe zdravých vnútorných priestorov aj fasády s remeselným a architektonickým podpisom.

Sláva Štefancová -