ASB Články na tému

Environmentálny fond

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Výnosy z predaja emisných kvót pôjdu v zvýšenej miere na ochranu životného prostredia a podporu národných parkov.

TASR redakcia ASB -

Obce, samosprávne kraje a nimi zriadené rozpočtové organizácie môžu z verejných zdrojov získať príspevok na zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Je určený na zateplenie, výmenu strechy, okien a dverí, ale aj na realizáciu dažďových záhrad a výsadbu stromov.

Sláva Štefancová -