Poslanie žiadosti obnov dom

Žiadatelia o dotáciu na obnovu domu majú 15 dní na to, aby svoju online žiadosť poslali do agentúry

Partneri sekcie:

Záujem, ktorého sa tretia výzva na obnovu domu dočkala, prekonal všetky očakávania. Ak sa vám podarilo vyplniť žiadosť o dotáciu a ste medzi 10-tisíc žiadateľmi, nezabudnite ju poslať Slovenskej agentúre životného prostredia. Samotné vyplnenie formulára na ich webe nestačí.

Online žiadosti na obnovu rodinných domov je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s povinnými prílohami poslať Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP). Treba tak spraviť do 15 pracovných dní, to je najneskôr do 17. mája 2023. Prečítajte si v našom článku, aké povinné prílohy v tejto výzve prikladáte.

Žiadosť môžete poslať aj prostredníctvom www.slovensko.sk. „Ak disponujete elektronickým podpisom, uložený formulár elektronicky podpíšte a spolu s prílohami odošlite do e-schránky SAŽP,“ uviedla PR manažérka sekcie plánu obnovy SAŽP Renáta Gešvantnerová. V prípade, že záujemca o obnovu požiadal o príspevok už v pilotnej výzve, je podľa nej potrebné pôvodnú žiadosť stiahnuť formou späťvzatia a následne podať novú.

„Ak tak neurobíte, vaša žiadosť bude, žiaľ, zamietnutá z dôvodu porušenia podmienky opakovaného poskytnutia prostriedkov mechanizmu,“ podotkla. S každým žiadateľom, ktorý splní podmienky, uzavrie agentúra zmluvu na maximálny príspevok 19-tisíc eur, ktorý mu rezervuje. Výška príspevku sa odvíja od toho, koľko primárnej energie ušetrí. Ak chce žiadateľ získať maximálnu možnú výšku finančného príspevku, potrebuje obnovou ušetriť viac ako 60 percent primárnej energie, doplnila.

K podaniu žiadosti nepotrebujete energetický certifikát, stačí ho poslať do troch mesiacov po podpise zmluvy. „Napriek tomu odporúčame osloviť napríklad stavebného inžiniera, ktorý má oprávnenie vydávať energetický certifikát alebo vypracovať projektové energetické hodnotenie. Budete mať istotu, že ušetríte minimálne 30 percent energie, a tak splníte základnú podmienku výzvy,“ skonštatovala.

SAŽP zároveň poukázala, že doklady zo stavebného úradu súvisiace s rekonštrukciou jej netreba posielať. Odporúčame ich však hneď na začiatku vybaviť, aby záujemcovia neporušili stavebný zákon. „Svoj dom odfoťte zo štyroch strán ešte pred obnovou a následne po realizácii, fotodokumentácia je potrebná aj k zariadeniam, ktoré vymieňate,“ upozornila Renáta Gešvantnerová.

Agentúra tiež odporúča odovzdať staré drevené okná na zbernom dvore, prípadne sa treba riadiť všeobecným záväzným nariadením obce o nakladaní s odpadom. Potvrdenie o recyklácii odpadu si má záujemca uchovať pre prípad kontroly. Odložiť by si mal aj bločky a faktúry za materiál, aj keď obnovu domu robí svojpomocne.

„Nemusíte ich predkladať so žiadosťou o platbu. No môžete ich potrebovať pre kontrole, ktorá môže projekt preveriť najneskôr do 31. augusta 2031,“ vysvetlila PR manažérka. Tretiu výzvu zameranú na obnovu starších rodinných domov financovanej z plánu obnovy uzavrela SAŽP 24. apríla po 14 hodinách od spustenia po naplnení limitu 10-tisíc žiadostí. Vyčlenených je na ňu 190 miliónov eur.