ASB Články na tému

Obnovme si svoj dom

O príspevok, ktorý rozdeľuje Ministerstvo kultúry SR a je určený na rekonštrukciu pamiatok na Slovensku, môžu požiadať vlastníci aj správcovia národnej kultúrnej pamiatky.

Sláva Štefancová -