ASB Články na tému

Dotácie pre budovy na podnikanie

Prehľad podporných programov na zelenú obnovu budov na podnikanie na Slovensku.

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je k dispozícii 10 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.

O príspevok, ktorý rozdeľuje Ministerstvo kultúry SR a je určený na rekonštrukciu pamiatok na Slovensku, môžu požiadať vlastníci aj správcovia národnej kultúrnej pamiatky.

Sláva Štefancová -