životné prostredie financovanie

Ako si vybrať najvhodnejší dotačný program na podporu energetickej efektívnosti

Firmy, neziskovky, obce, domácnosti. Pre každého je vhodný iný program podpory. Tento krátky prehľad vám pomôže zorientovať sa v dotačných programoch.

Ak potrebujete pomôcť s financovaním zateplenia alebo prechodu na obnoviteľné zdroje energie, môžete si vybrať z niekoľkých dotačných programov. Odlišujú sa podmienkach, vo výške podpory aj v tom, kto môže žiadať – pri niektorých sú to len fyzické osoby, niekde zas len podnikatelia.

Zelená domácnostiam

Tento program je určený pre domácnosti. Takže ak staviate nový dom alebo rekonštruujete starší, a chcete príspevok na tepelné čerpadlo, solárne kolektory, fotovoltické panely alebo kotly na biomasu, tento program je presne pre vás. Pozor, miesto inštalácie nemôže byť v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Žiadosti sa v ňom podávajú cez internet a podporu, často v hodnote tisícok eur, nedostanete priamo, ale dostane ich firma, ktorá technológiu do domu inštaluje. Pripravte sa tiež na to, že splnenie kritérií nemôžete len deklarovať – je bežné, že v priebehu niekoľkých týždňov po prijatí dotácie prídu na kontrolu úradníci, ktorí overia, či daná technológia obnoviteľných zdrojov energie bola naozaj nainštalovaná v zhode s tým, čo ste v žiadosti tvrdili.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich článkoch:

Bývajte úsporne

V tomto programe získate príspevok na zateplenie rodinného domu, ktorý je starší ako desať rokov, alebo naopak je to novostavba mladšia než tri roky, ale má takmer nulovú potrebu energie. Dajte si pozor na to, že podpory z programu Bývajte úsporne a Zelená domácnostiam sa nedajú kombinovať. Takže buď žiadate o podporu z jedného, alebo z druhého. Výber dobre zvážte. Napríklad pri novostavbe získate v Zelenej domácnostiam podporu na tepelné čerpadlo 3000 eur, kým pri Bývajte úsporne dostanete až 8000 eur, čo pokryje nielen technológie na zelenú energiu, ale aj zateplenie.

Podrobnejšie informácie nájdete v našom článku:

Obnovujte s nami – Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania pomôže prefinancovať zateplenie bytového domu. Pozor, na rozdiel od prvých dvoch programov nejde o nevratný príspevok, ale o úver. Ten je na druhej strane poskytovaný s výhodným úrokom (0 až 2 percentá) na dobu 20 rokov. Žiadať o tento úver môže spoločenstvo vlastníkov, neziskové organizácie, fyzická aj právnická osoba, mestá aj kraje. Štátny fond môže byť výhodná alternatíva k ponuke komerčných úverov od bánk.

Podrobnejšie informácie nájdete v našom článku:

Štrukturálne fondy EÚ

Takzvané eurofondy sa týkajú aj energetickej úspornosti budov a využívania obnoviteľných zdrojov energií. Príspevky na tento účel zastrešuje operačný program Kvalita životného prostredia. V rámci neho sa vyhlasujú výzvy na konkrétne projekty, pričom každá výzva má k dispozícii vopred stanovený balík peňazí. Výzva platí, kým sa peniaze neminú. Žiadať o príspevky môžu zvyčajne firmy a živnostníci a to prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Tá prijíma aj posudzuje žiadosti.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich článkoch: