termovízia tepelná mapa

Bývajte úsporne: Príspevok na zateplenie rodinného domu

O príspevok môžete požiadať, ak ste zateplili rodinný dom starší ako desať rokov alebo novostavbu mladšiu než tri roky.

Aktualizácia pre rok 2023: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súčasnosti neplánuje oznámiť termín ďalšej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z programu Bývajte úsporne.

Otázka, či zatepliť alebo nezatepliť starší rodinný zväčša nesúvisí ani tak s ekologickým pohľadom na svet ako s peniazmi. Mám, alebo nemám na to, aby som dom zateplil? Možno neviete, že na zateplenie z veľkej časti prispieva štát.

O príspevok na zateplenie môžete požiadať v rámci projektu Bývajte úsporne, ktorý zastrešuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Musíte splniť niekoľko kritérií, aby ste mohli dostať až 8800 €. Tým prvým kritériom je, že dom musí slúžiť výhradne na bývanie. Takže ak chcete zatepliť rodinný dom, kde máte ako živnostník dielňu, alebo tam máte zaregistrované sídlo svojej eseročky, o tento typ podpory požiadať nemôžete.

Bývajte úsporne – základné informácie o programe

  • Koľko: maximálne 8800 €
  • Aká budova: starší rodinný dom alebo nový triedy A0
  • Na čo: zateplenie fasády, strechy, vnútorných priečok, výmena okien; výstavba domu v triede A0
  • Kto: fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, má na území SR trvalý pobyt a je občanom EÚ

Bývajte úsporne podporuje zateplenie dvoch typov domov – staršie domy a novostavby s takmer nulovou spotrebou energie. Staršie domy musia byť skolaudované pred desať a viac rokmi. Takže ak ste kolaudovali pred 8 rokmi, kritériá nespĺňate. Novostavby naopak musia byť pri žiadosti staré najviac dva roky. Takže ak by ste žiadali o dotáciu v roku 2021, tak môžete, ak ste kolaudovali v rokoch 2020 alebo 2019.

Výhodou tejto dotácie je, že vám podporí nielen náklady na samotné zateplenie, ale aj súvisiace práce a technológie. Takže ak meníte kotol na tepelné čerpadlo, môžete to zahrnúť do nákladov, ak majstri pri zateplení museli rozobrať bleskozvod a znovu ho nainštalovať, aj to je oprávnený náklad. Rovnako vám v rámci dotácie preplatia náklady na projektovú dokumentáciu, ktorá súvisí so zateplením domu, ale len do výšky 800 eur.

Majitelia novostavieb si však musia dať pozor ešte na jednu vec. Peniaze dostanú len vtedy, ak už nežiadali o príspevok z inej štátom zastrešovanej dotácie, napríklad z projektu Zelená domácnosť. Platí, že môžete získať dotáciu len z jedného projektu, takže si musíte vybrať, ktorý vám vyhovuje viac.

Dôležité je tiež, že žiadať o príspevok na zateplenie v rámci projektu Bývajte úsporne môže len fyzická osoba a dom nesmie mať podlahovú plochu vyššiu ako 200 m2 v prípade novostavieb a 150 m2 v prípade starších rodinných domov, resp. 300 m2 pri viacpodlažnom staršom rodinnom dome.

Novostavby môžu žiadať o podporu len vtedy, ak patria do energetickej triedy A0 – to je údaj, ktorý získate z energetického certifikátu, ktorý dnes musí mať pri kolaudácii už každá budova.

Výška dotácie sa odlišuje podľa toho, či ste zateplili starší rodinný dom alebo novostavbu. Pri novostavbe je limit 8000 eur. Pri starších rodinných domoch je to najviac 8800 eur, alebo 40 percent zo všetkých oprávnených nákladov (výsledná suma dotácie je tá, ktorá je nižšia v rámci týchto dvoch variantov).

Žiadosť sa dá podať elektronicky na stránke Byvajteusporne.sk. Treba si počkať na spustenie novej výzvy, čo najskôr od jej otvorenia odoslať všetky potrebné dokumenty a dúfať, že sa vám dotácia ujde.

Novú výzvu rok 2021 vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR 15. apríla 2021. Žiadosti o príspevok bude možné podávať elektronicky od 18. mája 2021 od 8:00 hod. do 30. júna 2021, alebo do naplnenia maximálneho počtu 200 zaevidovaných žiadostí o príspevok.

Ak chcete byť informovaní o tom, či bude nová výzva spustená, zaregistrujte na odber upozornení zo  Zelenej obnovy a o spustení novej výzvy vás budeme informovať emailom.