pelety biomasa horenie

Zelená domácnostiam: Dotácia na kotol na biomasu v bytovke

Partneri sekcie:

Aj bytové domy môžu získať dotáciu z programu Zelená domácnostiam II, ak chcú využívať kotol na biomasu. Ide o kotly spaľujúce niektorú formu drevnej hmoty - pelety, brikety, štiepku; a tiež kotly splyňujúce drevo (tzv. drevosplyňujúce kotly).

Aktualizácia pre rok 2023: Z projektu Zelená domácnostiam boli uvoľnené posledné financie. Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období, kedy SIEA pripravuje nový projekt.

Ak sa vaša bytovka chce uchádzať o dotáciu na kotol na biomasu, budete najskôr potrebovať energetický audit. Ten navrhne, ako energiu šetriť, a až v druhom kroku môže prísť k inštalácii kotla na biomasu. Aj drevná biomasa sa radí k obnoviteľným zdrojom energie.

Zelená domácnostiam – základné informácie o dotácii na kotly na biomasu pre bytové domy

  • Koľko: 616 eur krát počet bytov v bytovom dome
  • Aká budova: bytový dom mimo Bratislavského samosprávneho kraja
  • Na čo: kotol na biomasu
  • Kto: spoločenstvo vlastníkov

Koľko môžete získať

V rámci programu Zelená domácnostiam II môžete získať podporu 80 eur na kW inštalovaného výkonu kotla na biomasu, najviac 7 kW na jeden byt. Ukážme si to na príklade.

Ak máte v dome napríklad 8 bytov, tak horná hranica podpory je 80x7x8 a to je 4480 eur. Túto cenu môžete ešte navýšiť o desať percent a to v prípade, ak bytový dom stojí v oblasti, kde nie je centralizované zásobovanie teplom. Vtedy je horná hranica podpory 88 eur na kW a teda ak zoberieme spomínaný príklad s bytovým domom, kde je osem bytov, horná hranica podpory bude 4928 eur.

Dotácia sa vzťahuje nielen na samotný kotol, ale aj na súvisiace práce a materiál, napríklad – horák, zásobník peliet, akumulačný zásobník vody, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ale aj montážne práce a revízie potrebné na uvedenie kotla do prevádzky. Tak ako pri všetkých dotáciách z programu Zelená domácnostiam, miesto inštalácie zariadenia nemôže byť v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Ako žiadať

Na webe programu Zelená domácnostiam si najskôr pozrite, či kotol, ktorý chcete mať, je medzi schválenými typmi. S najväčšou pravdepodobnosťou tam bude, pretože výrobcovia, ktorí svoje produkty predávajú na Slovensku, si ich registrujú do tohto programu.

Potom vyplníte potrebné formuláre a tým sa dostanete do poradovníka (na webe ho nazývajú zásobník). Žiadosti v ňom sú postupne vybavované a keď prídete na rad, dostanete do schránky dokumenty, ktoré je potrebné podpísať. Dôležité je, že peniaze z podpory nedostávate priamo na účet, ale dostane ich firma, ktorá vám kotol inštaluje a o sumu z dotácie vám zníži cenu.

Za pozornosť stojí ešte jeden fakt. Poradie v zásobníku nie je nemenné, môžete sa dostať aj vyššie. Keďže peniaze na dotácie idú z Operačného programu Kvalita životného prostredia, tak zohľadňujú aj jeho priority, ktorými sú úspora energie a teplo z obnoviteľných zdrojov energie.

Takže ak si zoberieme príklad, že váš bytový dom nie je pripojený na centralizované zásobovanie teplom a ešte bude zateplený, okrem vyššej dotácie budete aj uprednostnení pred inými žiadateľmi.