solárne panely strecha ohrev

Zelená domácnostiam: Dotácia na solárne kolektory pre bytovku

Partneri sekcie:

Príspevok na inštaláciu solárnych kolektorov na ohrev teplej vody z programu Zelená domácnostiam II môžu využiť bytové domy, ktoré sú už zateplené.

Aktualizácia pre rok 2023: Z projektu Zelená domácnostiam boli uvoľnené posledné financie. Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období, kedy SIEA pripravuje nový projekt.

Bytové domy, ľudovo nazývané činžiaky, majú zvyčajne ploché strechy s veľkou rozlohou. Je veľkým plytvaním nechať túto plochu ležať ľadom. Jednou z možností, ako strechy ekologicky využiť, je umiestniť na ne solárne kolektory, pričom cenu za ne vie znížiť dotácia z programu Zelená domácnostiam II.

Solárne kolektory vyrábajú zo slnka teplo. To je základný rozdiel oproti fotovoltickým panelom, ktoré zo slnka vyrábajú elektrinu. Hoci na rodinné domy môžete získať dotáciu pre obe zariadenia, na bytové domy získate dotáciu len na slnečné kolektory. Výška príspevku môže dosiahnuť niekoľko tisíc eur – závisí to najmä od počtu bytov v dome.

Základné kritérium, ktoré musí bytový dom spĺňať, aby mohol žiadať o dotáciu z programu Zelená domácnostiam II, je mať vyhotovený energetický audit. V ňom musia byť navrhnuté opatrenia, ako energiu usporiť (zateplenie, výmena okien) a až potom hľadať riešenia, ako ju vyrobiť z obnoviteľných zdrojov.

Zelená domácnostiam – základné informácie o slnečných kolektoroch pre bytové domy

  • Koľko: 440 eur krát počet bytov v bytovom dome
  • Aká budova: Bytový dom
  • Na čo: Solárne kolektory
  • Kto: Spoločenstvo vlastníkov

Na jednej strane je to logické – najlacnejšia energia je tá, ktorá sa neminie, preto najskôr treba hľadať spôsoby, ako šetriť a až potom, ako ju vyrobiť nazeleno. Asi by nemalo veľký zmysel prechádzať na obnoviteľné zdroje energie a zároveň ňou plytvať, napríklad starými oknami alebo múrmi, ktoré prepúšťajú priveľa tepla.

Druhý dôvod je ten, že peniaze na dotácie idú z Operačného programu Kvalita životného prostredia a tak zohľadňujú aj jeho priority, ktorými sú úspora energie a teplo z obnoviteľných zdrojov energie. V tomto poradí.

Takže energetický audit je prvá podmienka, ak chce činžiak dotáciu. Druhá je, že po inštalácii slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu od centralizovaného zásobovania teplom. To je tiež logické. Pretože pre štát nemá zmysel podporovať na jednej strane efektívne centrálne vykurovanie všade, kde je to možné, a na druhej strane podporovať aj iné zdroje získavania tepla na tom istom mieste. Samozrejme, ak bytový dom nemá možnosť pripojenia na centrálny zdroj tepla, tak táto podmienka odpadá.

Ďalšia podmienka ešte hovorí o tom, že o dotáciu môžu žiadať bytové domy, v ktorých sa teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z iných účinných systémov centrálneho zásobovania teplom.

Takže ak máte v bytovom dome v pivnici starý centrálny kotol, nie je to efektívny zdroj získavania tepla, takže dotáciu na solárne kolektory môžete získať.

Koľko môžete získať

Dotácia za slnečné kolektory zníži celkovú cenu za inštaláciu tohto systému – sú do nej zahrnuté aj náklady na nosnú konštrukciu, montáž aj potrebné skúšky, takže nielen cena samotných solárnych kolektorov.

V bytovom dome môžete získať dotáciu 400 € za kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, pričom maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome. Tieto parametre môžete vylepšiť, ak nie ste pripojení na centrálny zdroj tepla. V tom prípade je dotácia 440 € za kW.

Horná hranica príspevku je tá istá – podľa počtu bytov. Takže ak máte osemposchodový činžiak, na každom poschodí dva byty, spolu 16 bytov, nie ste pripojený na centrálny zdroj tepla, tak maximálna možná výška podpory je 16×440 = 7040 eur.

Dôležitá je tiež podmienka, že žiadny byt v dome nesmú vlastniť právnické osoby, s výnimkou miest a obcí.

Ako žiadať

Na webe programu Zelená domácnostiam si najskôr pozrite, či solárne kolektory, ktoré chcete mať, sú medzi schválenými typmi. S najväčšou pravdepodobnosťou tam budú, pretože výrobcovia, ktorí svoje produkty predávajú na Slovensku, si ich registrujú do tohto programu.

Potom vyplníte potrebné formuláre a tým sa dostanete do poradovníka (na webe ho nazývajú zásobník). Žiadosti v ňom sú postupne vybavované a keď prídete na rad, dostanete do schránky dokumenty, ktoré je potrebné podpísať. Dôležité je, že peniaze z podpory nedostávate priamo na účet, ale dostane ich firma, ktorá vám panely inštaluje a o sumu z dotácie vám zníži cenu.

Za pozornosť stojí ešte jeden fakt. Poradie v zásobníku nie je nemenné, môžete sa dostať aj vyššie. Keďže peniaze na dotácie idú z Operačného programu Kvalita životného prostredia, tak zohľadňujú aj jeho priority, ktorými sú úspora energie a teplo z obnoviteľných zdrojov energie.

Takže ak si zoberieme príklad, že váš bytový dom nie je pripojený na centralizované zásobovanie teplom a ešte bude zateplený, okrem vyššej dotácie budete aj uprednostnení pred inými žiadateľmi.