Aké kritériá musí spĺňať organizácia žiadajúca o príspevok z eurofondov

eurofondy podnikanie

Všeobecné kritériá pre žiadateľov, ktoré platia pre väčšinu projektov na zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

V článkoch na Zelenej obnove sa venujeme aj financovaniu projektov v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie zo štrukturálnych fondov EÚ. Žiadatelia o príspevky z nich musia okrem špecifických kritérií spĺňať aj niekoľko všeobecných podmienok. Tie sú rovnaké pri každej výzve, preto sme sa rozhodli pripraviť ich prehľadné zhrnutie.

Príspevky z eurofondov sa dostávajú k žiadateľom prostredníctvom tzv. výziev. Každá výzva má tému (na ktorú sú peniaze určené) a rozpočet. Výzvy, ktoré opisujeme na Zelenej obnove, čerpajú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

  • V rámci OP Kvalita životného prostredia môžu žiadať o príspevky organizácie, ktoré sú zapísané v obchodnom registri aj v živnostenskom registri. Pri niektorých výzvach môžu žiadať aj osoby, ktoré podnikajú na základe iného oprávnenia, napríklad zákona o energetike.
  • Platí tiež, že nemôže ísť o úplne novú firmu. Žiadateľ musí mať účtovnú závierku za posledné dva roky.
  • Ďalšia podmienka, ktorú treba splniť, sú takmer žiadne dlhy na daniach alebo poistnom. Na dani nemôžete dlhovať viac ako 40 eur, a nepomôže ani schválený splátkový kalendár na vyšší dlh. Viac ako 40 eur nemôžete dlhovať ani Sociálnej poisťovni. Žiadnej zo zdravotných poisťovní nemôžete dlhovať viac ako 100 eur.
  • Organizácia, ktorá žiada príspevok, nemôže byť v reštrukturalizácii ani konkurze, nesmie byť podnikom v ťažkostiach ani dlhovať exekútorom viac ako 5000 eur.
  • Žiadateľ ani jeho zástupcovia nemôžu byť odsúdení za korupciu, poškodzovanie finančných záujmov EÚ, legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, založenie zločineckej skupiny či machinácie pri verejnom obstarávaní. Nemôže tiež mať uložený zákaz prijímať dotácie z EÚ.
  • Pri výzvach tiež platí, že ak žiadate dotácie na energetickú efektívnosť alebo obnoviteľné zdroj energie pre budovy alebo pozemok, tak tieto nehnuteľnosti musia byť v majetku organizácie, ktorá o dotáciu žiada. Na prenajaté nehnuteľnosti sa dotácie neposkytujú.
  • Organizácie tiež musia dokázať, že sú aktívne, že podnikajú v tom sektore, ktorý uvádzajú, a majú dostatok prostriedkov na požadovanú spoluúčasť pri jednotlivých projektoch.
KategórieNovinkyZnačky