tepelné čerpadlo

Zelená domácnostiam: Dotácia na tepelné čerpadlo pre rodinný dom

Príspevok do výšky 3400 € možno získať na všetky druhy tepelných čerpadiel, ktorých výrobca sa zaregistroval do programu Zelená domácnostiam. 

Aktualizácia pre rok 2023: Z projektu Zelená domácnostiam boli uvoľnené posledné financie. Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období, kedy SIEA pripravuje nový projekt.

Tepelné čerpadlo je v našich podmienkach v rámci zelených technológií jedným z najefektívnejších zdrojov tepla a teplej vody pre domácnosť. Ešte pár rokov dozadu išlo o luxusný zdroj energie, dnes je však táto technológia cenovo dostupná pre širokú verejnosť a mesačné účty za energie vám vďaka nej klesnú.

Investícia do epelného čerpadla má ekonomický zmysel predovšetkým v domoch, ktoré sú zabezpečené proti unikaniu tepla – a teda majú projektantom navrhnutú vhodnú hrúbku zateplenia strechy, múrov a inštalované kvalitné okná.

Tepelné čerpadlá pracujú najefektívnejšie v tých vykurovacích systémoch, ktoré na svoju prevádzku nevyžadujú vysoké teploty. Takže oveľa vhodnejšie je napojiť tepelné čerpadlo na podlahové kúrenie ako na bežné radiátory. Hoci, aj to je možné, ale keďže bežné radiátory potrebujú vyššiu teplotu vykurovacej kvapaliny, budete potrebovať aj drahší a výkonnejší model tepelného čerpadla.

Zelená domácnostiam – základné informácie o dotácii na tepelné čerpadlo v rodinnom dome

  • Koľko: maximálne 3400 €
  • Aká budova: rodinný dom mimo Bratislavského samosprávneho kraja
  • Na čo: tepelné čerpadlá vzduch-voda, voda-voda a zem-voda
  • Kto: fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu

Čo je vlastne tepelné čerpadlo?

Ide o technológiu, ktorá vyrába teplo tým, že ho odoberá z okolitého prostredia – štandardne je to vzduch, voda alebo zem. Ale ako to môže fungovať, keď je vonku -10 °C a vnútri si chceme prikúriť na 22 °C? Princíp je rovnaký ako v chladničke, ibaže obrátený naopak. Aj chladnička dokáže chladiť, hoci je okolitá teplota 35 °C. Tepelné čerpadlo zase dokáže získať teplo z média, ktoré je chladnejšie ako vykurovaný priestor. Treba mu síce pomôcť elektrinou poháňajúcou kompresor, no čerpadlo aj tak vyrobí 3- až 4x viac energie ako spotrebuje.

Podľa toho, odkiaľ berú energiu, sa tepelné čerpadlá rozdeľujú na typ zem-voda, voda-voda, vzduch-voda.

Najlacnejšie sú systémy vzduch-voda, ktoré  sa jednoducho položia pred dom a nevyžadujú žiadne zásahy do terénu (s výnimkou vymurovaných pätiek, na ktoré sa položia). Vyzerajú ako väčšia klimatizačná jednotka.

Tepelné čerpadlá na princípe voda-voda pracujú tak, že odoberajú teplo z podzemnej vody, ktoré využijú na ohrev kvapaliny vo vykurovacom systéme. Sú ešte efektívnejšie ako čerpadlá typu vzduch-voda, ale vyžadujú si samostatný vrt – potrebujete navŕtať novú „studňu“.

Posledný z podporovaných typov tepelných čerpadiel, zem-voda, odoberá teplo zo zeme. Zvyčajne pred jeho inštaláciou sa odoberie vrchná vrstva zeme v záhrade, na miesto sa položí „koberec“ tvorený pavučinou rúrok, ktoré odoberajú teplo z pôdy a na záver sa zahrnú vrchnou zeminou.

V rámci programu Zelená domácnostiam II môžete získať podporu na všetky tri typy tepelných čerpadiel, ktoré samozrejme musia byť certifikované a výrobcovia ich musia mať zaregistrované v programe Zelená domácnostiam. V podstate všetci veľkí výrobcovia tepelných čerpadiel sú do programu so svojimi produktami zapojení.

Základná sadzba finančnej podpory pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla. Horná hranica je síce 2720 eur, ale viete si ju zvýšiť. Ak napríklad máte na dome realizované opatrenia proti úniku tepla (zateplenie, vymenené okná), alebo v oblasti nie je centrálne zásobovanie teplom, maximálna výška podpory je 2992 eur, v prípade, že platia obe možnosti (máte zateplené a nemáte centrálne zásobovanie teplom), podpora je až 340 €/kW a horná hranica podpory 3400 eur.

Tak ako pri všetkých dotáciách z programu Zelená domácnostiam, miesto inštalácie zariadenia nemôže byť v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Ako žiadať

Na webe programu Zelená domácnostiam si najskôr pozrite, či tepelné čerpadlo, ktoré chcete inštalovať, je medzi schválenými typmi. S najväčšou pravdepodobnosťou tam bude.

Potom vyplníte potrebné formuláre a tým sa dostanete do poradovníka (na webe ho nazývajú zásobník). Žiadosti v ňom sú postupne vybavované a keď prídete na rad, dostanete do schránky dokumenty, ktoré je potrebné podpísať. Dôležité je, že peniaze z podpory nedostávate priamo na účet, ale dostane ich firma, ktorá vám tepelné čerpadlo inštaluje a o sumu z dotácie vám zníži cenu.

Za pozornosť stojí ešte jeden fakt. Poradie v zásobníku nie je nemenné, môžete sa dostať aj vyššie. Keďže peniaze na dotácie idú z Operačného programu Kvalita životného prostredia, tak zohľadňujú aj jeho priority, ktorými sú úspora energie a teplo z obnoviteľných zdrojov energie. Takže ak si zoberieme príklad, že váš dom nie je pripojený na centralizované zásobovanie teplom a je zateplený, okrem vyššej dotácie budete aj uprednostnení pred inými žiadateľmi.