Schvaľovanie žiadostí Obnov dom

SAŽP začala posielať rozhodnutia o príspevku na obnovu domu: Pilotné výzvy uspokoja všetky schválené žiadosti

Slovenská agentúra životného prostredia začala tento týždeň posielať rozhodnutia tým, ktorí prejavili záujem o dotáciu na obnovu rodinného domu. Počet doteraz prijatých žiadostí však nekorešponduje s predbežným veľkým záujmom ľudí, ani s očakávaniami SAŽP uzavrieť do konca roka 2022 zmluvu so 4-tisíc žiadateľmi.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) informovala na sociálnych sieťach, že od stredy 1. februára začala posielať informácie o stave žiadostí o príspevok. Majitelia starších rodinných domov, ktorí sa do programu Obnov dom zapojili, si tak čoskoro nájdu v pošte oznámenie o splnení/nesplnení podmienok, prípadne výzvu na doplnenie.

Odborní pracovníci SAŽP posudzujú žiadosti od decembra v poradí, v akom boli predložené. Prvou úspešnou žiadateľkou sa stala majiteľka rodinného domu z obce Vidiná v okrese Lučenec. Verejnosť ju spoznala 22. decembra, keď za prítomnosti kamier pred novinármi podpísala zmluvu na 19-tisíc eur s generálnym riaditeľom agentúry Michalom Macom.

Rýchlosť schválenia žiadosti závisí od viacerých faktorov

Termín, dokedy má agentúra žiadosť skontrolovať, pritom v podmienkach výzvy nie je určený. Žiadatelia sa však nemusia báť, že by ich žiadosť zostala bez odpovede, a to kladnej alebo zápornej. Dĺžka schvaľovania žiadostí je podľa Mateja Kerestúra, odborného garanta Sekcie plánu obnovy, veľmi individuálna.

„Záleží od viacerých faktorov, napríklad či je vlastník domu len jeden alebo sú piati. Vtedy je časovo náročnejšie overiť u žiadateľov občianstvo, trvalý pobyt, či nie sú dlžníci na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení a podobne. Najrýchlejšie vieme schváliť žiadosť bez chýb so všetkými potrebnými dokladmi,“ vysvetlil.

Trvalý pobyt a podpis sú najčastejšie dôvody zamietnutia žiadosti

Najčastejšie chyby v žiadostiach sa podľa neho týkajú príloh. „Veľmi často chýba splnomocnenie alebo čestné prehlásenie či notárske overenie na dokumente. Ďalšou častou chybou sú aj nesprávne opísané údaje z energetického certifikátu. Stalo sa už aj to, že žiadateľ, ktorý posielal žiadosť cez www.slovensko.sk nemal platný elektronický podpis,“ prezradil pre Zelenú obnovu.

Dvomi najčastejšími dôvodmi zamietnutia sú podľa neho nesplnenie podmienky trvalého pobytu a nepodpísaná žiadosť. „Veľa chýb robia ľudia z nepozornosti – preklepy pri vypĺňaní žiadosti, chyby v číslach, dokonca aj nesprávny IBAN, ale v tomto prípade vieme údaje overiť a žiadosť nevraciame na doplnenie,“ upresnil.

Ako doplnil, zamietnuté museli byť aj žiadostí tých, ktorí nesplnili 30-percentnú úsporu energie (čo sa zistilo až po kontrolnom výpočte) alebo mali nedoplatky v sociálnej či zdravotnej poisťovni.

Plán zazmluvniť 4-tisíc domov do konca roka 2022 sa nenaplnil

Podávanie žiadostí o dotáciu sa oficiálne spustilo v sobotu 15. októbra 2022. Do konca januára 2023 zaevidovala SAŽP celkovo 2 339 žiadostí. Počet úspešných aj neúspešných žiadateľov k tomuto dátumu si agentúra zatiaľ necháva pre seba. Počet prijatých žiadostí však nekorešponduje s pôvodne avizovaným veľkým záujmom ľudí, ani s očakávaniami SAŽP.

Podľa Mateja Kerestúra bolo v pláne zazmluvniť 4-tisíc rodinných domov do konca roka 2022. To sa však nepodarilo. A toto číslo s najväčšou pravdepodobnosťou agentúra nedosiahne ani do uzatvorenia pilotných výziev, ktoré je naplánované na koniec februára 2023.

Za týmito nízkymi číslami sa môže skrývať aj nedostatok odborníkov na trhu, ktorí vypracovávajú energetické certifikáty a energetické hodnotenia budov, prípadne ich pracovná vyťaženosť ku koncu roka 2022. Niektorých záujemcov zase odrádza systém financovania, pri ktorom sú náklady preplácané až spätne.

Podľa Úseku komunikácie SAŽP je však záujem ľudí stále veľký. V regionálnych kanceláriách si nechalo poradiť 5-tisíc ľudí, na Zelenej linke sme odpovedali na 12-tisíc otázok,“ prezradili konkrétne čísla.

Ako nás ďalej agentúra informovala, obe pilotné výzvy sa uzavrú 28. februára 2023 a nebudú sa predlžovať: „Dobrou správou je, že Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečí navýšenie alokácie na pilotné výzvy tak, aby bolo možné uspokojiť všetkých žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia príspevku.“

V ďalšej výzve zohľadnia podnety záujemcov o dotáciu aj postrehy odborníkov

K podrobnostiam ďalšej nasledujúcej výzvy a k prípadným úpravám sa zástupcovia agentúry zatiaľ konkrétne nevyjadrujú. Matej Kerestúr v novembri naznačil, že sa budú týkať zohľadnenia žiadateľov v rámci energetickej chudoby a reflektovania na vývoj cien stavebných materiálov a prác na stavebnom trhu.

„Vďaka prebiehajúcim pilotným výzvam sme načerpali veľmi veľa dát, ktoré analyzujeme. Rovnako evidujeme a vyhodnocujeme podnety žiadateľov aj odborníkov, pomôže nám aj prieskum. Záleží nám na tom, aby tretia výzva bola jednoduchšou, rýchlejšou, teda dostupnejšou pre čoraz viac ľudí,“ doplnil svoju odpoveď.

Podľa našich informácií bude zoznam žiadateľov zverejnený na webe www.obnovdom.sk do dvoch týždňov. V najbližších dňoch na ňom pribudne aj očakávaná Príručka pre prijímateľa dotácie. Zástupovcia agentúry nás uistili, že na realizáciu obnovy domu nebude mať žiadny vplyv a to, že zatiaľ nebola zverejnená nebráni vykonávaniu stavebných prác. V príručke úspešní žiadatelia nájdu praktické informácie, ako podať žiadosť o platbu, alebo ako budú prebiehať kontroly.

Aktualizácia: Na stránke obnovdom.sk pribudol zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Informáciu, či vaša žiadosť bola vyhodnotená ako spĺňajúca, resp. nespĺňajúca podmienky poskytnutia finančného príspevku, nájdete v pravidelne aktualizovaných zoznamoch pre pilotnú výzvu štandardnú a pilotnú výzvu zvýhodnenú.