Posudzovanie žiadostí o dotáciu

Spustilo sa posudzovanie žiadostí na obnovu rodinných domov

Partneri sekcie:

Odborní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) od decembra posudzujú žiadosti o príspevok v poradí, v akom boli predložené. Snahou je, aby posudzovanie prebiehalo plynule, bez zbytočného odkladu a v čo najkratšom možnom čase.

Zásadný vplyv na dĺžku posudzovania a zaslania oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti má najmä úplnosť predloženej žiadosti a všetky potrebné doklady, ktoré pri mnohých žiadostiach nie sú kompletné. „Odporúčame vám preto, aby ste si pred odoslaním žiadosti skontrolovali správnosť a úplnosť príloh a dokumentov,“ radí Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré projektom dotácií poverilo SAŽP.

Zoznam potrebných príloh nájdete v našom článku, rovnako aj postupnosť krokov pri záujme získať dotáciu. Podávanie žiadostí bolo oficiálne spustené 15. októbra 2022. K 5. decembru SAŽP prijala 1 435 štandardných a 126 zvýhodnených žiadostí o dotáciu na obnovu rodinného domu.

Ako nám v nedávnom rozhovore povedal Matej Kerestúr, odborný garant Sekcie plánu obnovy zo SAŽP, pri samotnom vypĺňaní formuláru žiadatelia chyby nerobia, vyskytujú sa však v prílohách. Agentúra do konca roka plánuje uzatvoriť zmluvu na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Vyhlásenie novej výzvy je zatiaľ naplánované na začiatok roka 2023. Celkovo sa do roku 2026 plánuje obnoviť 30-tisíc rodinných domov.