Obnova domu žiadosť

Žiadosti o príspevok na obnovu domu pribúdajú, čo okrem rýchlosti ovplyvní poradie?

Od soboty 15. októbra sú spustené dve pilotné výzvy na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy. A hoci prvé dni sprevádzali technické problémy, podľa aktuálnych čísel je o príspevok na obnovu domu veľký záujem. Okrem dátumu podania rozhoduje o poradí ešte jedna vec.

V sobotu v prvý deň spustenia prijímania žiadostí prebehlo všetko bez problémov, na druhý deň v nedeľu však server pravdepodobne nezvládol nápor žiadateľov a nebolo možné vyplniť formulár žiadosti do konca.

Podľa informácií, ktoré priniesol Denník N, za prvé dva dni, počas víkendu 15. a 16. októbra, bolo Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) doručených 371 žiadostí. Z toho 106 elektronicky, ostatné osobne v regionálnych kanceláriách.

Poznáme však aj najnovšie čísla, ktoré SAŽP zverejnila na webe obnovdom.sk. O dotáciu na obnovu starších rodinných domov požiadalo doteraz celkovo 830 žiadateľov. Z toho bolo 768 štandardných žiadostí na obnovu rodinných domov a ďalších 62 žiadostí podali žiadatelia zo znevýhodnených sociálnych a ekonomických skupín.

„Najviac osobných návštev občanov, ktorí majú záujem o konzultácie, evidujeme v regionálnej kancelárii v Košiciach,“ uviedla hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková.

Do konca roka chce SAŽP, ktorá v mene ministerstva projekt zastrešuje, uzatvoriť zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov, vyčlenila na to 30 miliónov eur. Za prvých 12 dní od spustenia podávania žiadostí teda počet prijatých žiadostí predstavuje viac ako pätinu z plánovanej kapacity. Vo výhode bude ten, kto žiadosť podal skôr, dôležitý je však nielen dátum doručenia, ale aj jej úplnosť.

Aktualizácia: K 31. januáru 2023 SAŽP zaevidovala celkom 2 339 žiadostí. Zároveň k 1. februáru 2023 zvýšila indikatívnu výšku prostriedkov pre obe pilotné výzvy na 35 miliónov eur.

Žiadosť bude považovaná za úplnú, ak bude obsahovať všetky údaje potrebné na overenie splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Dátum úplne predloženej žiadosti je kľúčový pre určenie poradia pre uzatváranie zmlúv v prípade, že výška žiadaných prostriedkov v žiadostiach, ktoré splnili podmienky, prekročí disponibilnú alokáciu výzvy.

Ak v žiadosti chýba nejaká dokumentácia alebo v nej SAŽP nájde chybu, záujemcu vyzve na jej doplnenie prípadne opravu. „Správnosť vyplnenia žiadosti je dôležitejšia ako rýchlosť jej podania. Ide o pilotné výzvy s cieľom zistiť reálny záujem,“ vysvetlila hovorkyňa SAŽP.

Po pilotných výzvach prídu ďalšie

Žiadatelia môžu na financovanie obnovy starších rodinných domov využiť tiež zvýhodnené úvery komerčných bánk, s ktorými agentúra spolupracuje. Podporovanými opatreniami sú zlepšovanie tepelno-technických vlastností, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tieniaca technika, ale aj odstránenie azbestu.

Podmienkou na rekonštrukciu je úspora aspoň 30 percent energií. Potrebný je k tomu energetický certifikát, ktorý musí byť vyhotovený pred rekonštrukciou a po nej. Po vyčerpaní 30 miliónov eur v rámci prvých výziev budú vyhlasované ďalšie výzvy, postupne až do roku 2026. Na obnovu domov môže Slovensko využiť celkovo 528 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Redakcia s využitím podkladov TASR