Partneri sekcie:

Zateplenie fasády lícovým murivom s odvetrávanou vzduchovou medzerou (pracovný postup)

Zhotovované dielo je nutné chrániť v priebehu prác a zretia malty pred znečistením a nepriaznivými klimatickými podmienkami.

06 | Ukladanie tehál

Lícové tehly sa ukladajú vždy kapsou hore. Kapsa sa musí vždy vyplniť maltou.
Ukladanie tehál
Ukladanie tehál | Zdroj: QUICK-MIX

07 | Založenie rohu

Pri založení rohu muriva je potrebné dodržať vzájomné previazanie muriva. Preto treba druhý rad začať lícovou tehlou s polovičnou dĺžkou a tretí rad opäť celou tehlou.
Založenie rohu
Založenie rohu | Zdroj: QUICK-MIX

08 | Realizácia plochy muriva

Pri murovaní plochy muriva sa používa len takzvaný systém murovania do šnúry. Aby bolo možné napnúť murársku šnúru, pripevnia sa v mieste vytvoreného rohu oceľové murovacie spojky, ktoré sa ohnú.
Realizácia plochy muriva
Realizácia plochy muriva | Zdroj: QUICK-MIX

09 | Napnutie šnúry

Medzi dva založené rohy sa do požadovanej výšky napne pevná tenká murárska šnúra. Tá vymedzí požadovanú úroveň, do ktorej sa ukladajú murovacie tehly. Nie je dovolené používať iné pomocné „vymedzovače“ škár (lišty, podložky). Mohla by sa tým ovplyvniť kvalita lepeného spoja, a to vznikom trhlín, dutín a pod.
Napnutie šnúry
Napnutie šnúry | Zdroj: QUICK-MIX

10 | Konečné usadenie

Ihneď po ukladaní tehál sa vykonáva ich konečné usadenie do požadovanej polohy, a to ich miernym pritlačením.
Konečné usadenie
Konečné usadenie |