Partneri sekcie:
Kombinované okná na báze dreva a hliníka

Kombinované okná na báze dreva a hliníka

V kombinovaných oknách na báze dreva hliníka sa navzájom dopĺňajú výhodné vlastnosti drevených a hliníkových okien. Drevo veľmi dobre izoluje teplo, ale okná zhotovené z tohto materiálu si vyžadujú stálu kontrolu a obnovu najmä vonkajšej …
Správna montáž keramických obkladov a dlažieb

Správna montáž keramických obkladov a dlažieb

Mnohé kvalitné a estetické keramické obklady strácajú po uložení svoju príťažlivosť, v horšom prípade aj funkčnosť. Takmer vždy to však u nás spôsobuje, bohužiaľ, stále prítomná nedbanlivosť pri ukladaní, neznalosť nových materiálov a ich vlastností …

Seminár Riadenie rizík v podzemnom staviteľstve

Stavební geologie – Geotechnika, a. s., Organizačná zložka Slovensko a Katedra geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave organizujú odborný seminár Riadenie rizík v podzemnom staviteľstve, ktorý sa uskutoční 27. 3. 2007 v Hoteli Stupava – …
Vegetačné strechy

Vegetačné strechy

Urobiť si na svojej terase či streche peknú záhradu nielen s trávnikom, ale i so skalkou, možno aj s kríkmi a so stromami. To je riešenie, ktoré nám ponúkajú vegetačné strechy. Často však odradia pre …

Nízkoteplotné a kondenzačné kotly

Výskum a vývoj v oblasti vykurovacej techniky a najmä v kotlovej technike pokročil natoľko, že konštrukcie kotlov sú v súčasnosti riešené spôsobmi umožňujúcimi dokonalé využitie energetickej hodnoty paliva a navyše aj energie obsiahnutej v spalinách. …
Terminál Letiska Košice je jedinečný aj zasklením

Terminál Letiska Košice je jedinečný aj zasklením

Košice získali moderný terminál, ktorý zodpovedá všetkým medzinárodným štandardom. Štandardom zasklenia dokonca prevýši mnohé svetové letiská. Odborníci ohodnotili novostavbu letiskového terminálu pre cestujúcich v Košiciach cenou Stavba roka 2005. V hodnotení poroty sa okrem iného …
Sanácia vlhkých stavieb polyuretánovými živicami

Sanácia vlhkých stavieb polyuretánovými živicami

Súčasný stav v slovenskom stavebníctve kladie na dodávateľov špecializovaných materiálov určených pre vlhkostnú sanáciu stále vyššie nároky.  Na jednej strane sú požadované materiály s maximálnymi úžitkovými vlastnosťami, na druhej strane sa s limitovanou požiadavkou pre …
Biele vane

Biele vane

Vodotesnosť betónu sa v minulosti požadovala predovšetkým pri vodohospodárskych stavbách, no v posledných rokoch sa rozšírila aj na konštrukcie, ktoré sú vystavené účinkom podzemnej vody. Ide napríklad o podzemné časti pozemných stavieb, podzemné garáže a …
Presvetlenie plochých striech

Presvetlenie plochých striech

V súčasnej dobe sa kladú stále vyššie nároky na kvalitu vnútorného prostredia. Prirodzené denné svetlo je pravdepodobne jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú prostredie vo vnútri objektov. Osvetlenie vnútorných pracovných priestorov musí zabezpečovať zrakovú pohodu …