sprava budov 2 2013 poruchy a chyby ktore netreba podcenit
Galéria(2)

Správa budov 2/2013: Poruchy a chyby, ktoré netreba podceniť

Základom úspešnej obnovy bytových domov sú korektné vzťahy medzi vlastníkmi a správcom, resp. medzi spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov a dodávateľom služieb. Ak ide všetkým zúčastneným o rovnaký cieľ, vytvorenie komfortnejších podmienok na život, potom stačí už len vybrať technicky a ekonomicky najvhodnejšie riešenia na odstránenie porúch. Tie sme sa pre vás pokúsili nájsť v májovom čísle časopisu Správa budov.

poruchy a chyby ktore netreba podcenit 6864 big image
Pozornosť sme venovali napríklad strechám bytových domov, ktoré evidentne volajú o pomoc. Na ich obnovu sa môžu použiť napr. mikroventilačné pásy v kombinácii s asfaltovanými pásmi modifikovanými SBS kaučukom s hrebeňovým profilom.

V rámci obnovy bytových domov sa treba zaoberať aj obnovou a rekonštrukciou existujúcich výťahov tak, aby spĺňali požiadavky platnej legislatívy.

V bytových domoch sa často podceňuje ochrana pred požiarmi. Treba si však uvedomiť, že výsledkom ignorácie požiarnych opatrení sú nielen škody na majetku, ale mnohokrát aj na životoch.


Časopis si môžete kúpiť na jagastore.sk
–>–>