Ilustračná fotografia zo stavby

V bratislavskom regióne pôjde do energetickej obnovy desať budov, väčšinou stredné školy

Partneri sekcie:

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa uchádza o financie z plánu obnovy v oblasti energetickej úspory budov pre 12 objektov, ktoré vlastní.

Väčšinou sú to stredné školy v hlavnom meste, v menšej miere objekty sociálnych služieb. V minulosti sa v nich nezrealizovali energetické opatrenia a nie sú pripravené na iný zdroj financovania takejto obnovy.

V piatok (12. mája) o tom rozhodli krajskí poslanci. Zámerom je zníženie spotreby primárnej energie o minimálne 30 %, čo korešponduje s dosiahnutím meraného ukazovateľa výziev na čerpanie fondov z Európskej únie.

Pre kraj je významné aj šetrenie nákladov na energie v objeme niekoľko miliónov eur, v roku 2019 to bolo cca 5,6 milióna eur. Zateplenie striech a okien a výmena výplní môže priniesť úsporu až do 40 % nákladov. V materiáli na rokovanie poslancov je uvedené, že budovy spĺňajú podmienku zápisu do katastra nehnuteľností pred rokom 1980.

SPŠ polygrafická v Bratislave
SPŠ polygrafická v Bratislave | Zdroj: Martin Petrík
Vybrané objekty: SOŠ Bullova, Gymnázium Hubeného, SOŠ polygrafická, Hotelová akadémia Mikovíniho, Gymnázium Tomášikova, DSS Kampino, Obchodná akadémia Račianska, DSS K. Matulaya, Gymnázium I. Horvátha a Obchodná akadémia Tokajícka.

V Komponente 2 v pláne obnovy – Obnova budov je alokovaných 120 miliónov eur. Táto výzva je zameraná na objekty, ktoré sú určené na nehospodárske účely alebo na zmiešané využitie. Výdavky z výzvy treba uhradiť do konca roka 2025. Z tohto pohľadu sa skúmal aj stav projektovej pripravenosti a možnosť splnenia konečného termínu výzvy. „BSK sa plánuje uchádzať o finančnú podporu na obnovu verejných, historický a pamiatkovo chránených budov vo výške cca 20 miliónov eur,“ uviedla pre ASB hovorkyňa kraja Lucia Forman.

Riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová informovala poslancov, že preverili všetky objekty BSK. V SOŠ Bullova sa uskutočňuje rekonštrukcia. „Keď príde k odovzdaniu stavby a budeme mať v rukách projekt uskutočnenia vyhotovenia, dáme si refundovať výdavky na komplexnú energetickú obnovu areálu,“ uviedla s tým, že v podobnom stave je Gymnázium Hubeného.

Pre ostatné objekty kvôli potrebe vypracovania dokumentácie realizácie stavby podpísal v marci tohto roka kraj zmluvu o dielo so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po ukončení projekčných prác podá BSK žiadosť o stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby a následne žiadosti o financovanie z plánu obnovy.