Obnov dom výzvy

Doterajšie výzvy Obnov dom sú spracované, výzvu pre sociálne slabších chcú predstaviť ešte tento rok

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy Obnov dom financovanej z plánu obnovy. V rámci troch výziev je tak spracovaných 12 383 žiadostí.

Majitelia rodinných domov, ktorí sa zapojili do tretej výzvy už vedia, či splnili podmienky na vyplatenie príspevku do výšky 19-tisíc eur. „Viac ako polovica z nich, 56 percent, je kladne vyhodnotených a vysoké percento z nich je už aj zazmluvnených. Približne 30 percent z predložených žiadostí bolo dožiadaných na doplnenie prílohy alebo vysvetlenie nesúladov,“ upresnil generálny riaditeľ SAŽP Matej Kerestúr.

Z pilotných výziev odišla žiadosť o doplnenie príloh 1 172 majiteľom rodinných domov (z 3 464 žiadostí prijatých v rámci štandardnej výzvy) a 65 žiadateľom (z 277 žiadostí prijatých v rámci zvýhodnenej výzvy). V tretej výzve je stále v spracovaní 2 172 žiadostí (z celkového počtu 8 643). Majiteľov týchto domov SAŽP taktiež vyzvala na doplnenie potrebných údajov.

„Po spracovaní všetkých žiadostí z tretej výzvy sme sa výrazne priblížili k cieľu 13-tisíc realizovaných obnov rodinných domov do roku 2024. Po spustení štvrtej výzvy, ktorá predpokladá prijatie 10-tisíc nových žiadostí, aj k celkovému cieľu 25-tisíc realizovaných obnov do roku 2026,“ povedala zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP Kristína Korčeková.

Rozhodnú opäť rýchle prsty?

Vyhodnotenie tretej výzvy pred spustením prijímania nových žiadostí ocenilo aj ministerstvo životného prostredia. Reštartom výzvy sa na rezorte zaoberali od prvého dňa. Ochrana životného prostredia podľa šéfa envirorezortu ponúka príležitosť znížiť domácnostiam účty za energie, znížiť závislosť krajiny od fosílnych palív a podporiť nové pracovné príležitosti v regiónoch Slovenska.

Agentúra pripravuje spustenie štvrtej výzvy 9. októbra. Otvorená bude opäť pre 10-tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára. Po vyplnení formulára budú mať žiadatelia 90 dní na predloženie úplnej žiadosti spolu s potrebnými prílohami. Povinnou prílohou bude napríklad energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie a ako novinky fotografie domu pred obnovou.

Zvýhodnená výzva by mala prísť na jar 2024

Ako zaznelo v nedávnom živom vysielaní na Youtube stránke SAŽP, opatrenia z Obnov dom môžete kombinovať aj s opatreniami z programu Zelená domácnostiam. Úspora však musí byť vyrátaná len z tých, ktoré budú preplácané z Obnov dom. Rovnako môžete v priebehu prác zmeniť hrúbku zateplenia, napríklad v určitých miestach z 15 cm na 10 cm. Energetický certifikát po obnove však stále musí ukázať dosiahnutú úsporu vyššiu ako 30 %.

Podľa Mateja Kerestúra z analýzy vyplynulo, že staré domy z 50. až 80. rokov majú potenciál úspory viac ako 60 %. Ako doplnil, na jar budúceho roka by mala byť vyhlásená výzva pre ľudí ohrozených energetickou chudobou. Bližšie informácie chce agentúra verejnosti predstaviť najneskôr koncom tohto roka.