obnov dom štvrtá výzva

Štvrtá výzva na obnovu domov bude v septembri, na posúdenie žiadostí z predošlých výziev má SAŽP už len mesiac

Poznáme dátum ďalšej výzvy na obnovu rodinných domov aj predbežný plán pre rok 2024. Agentúre, ktorá žiadosti spracováva sa zároveň kráti čas na posúdenie žiadostí z troch doterajších výziev, ktorý dostala od vlády.

Omar Temori, stavebný inžinier a hlavný energetik v programe Obnov dom počas webinára, ktorý sa na konci júna venoval návratnosti investície pri obnove rodinného domu naznačil, že nová výzva číslo štyri príde už v septembri. Potvrdila to aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Štvrtá výzva Obnov dom bude podľa SAŽP otvorená minimálne pre 5-tisíc žiadateľov a vyhlásia ju v septembri. Bude na ňu vyčlenených 95 miliónov eur. Pre rok 2024 sú zatiaľ naplánované výzvy na marec a september. Na výzvu v marci je vyhradených 95 miliónov eur a pri septembrovej SAŽP ráta s alokáciou vo výške nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich výziev.

„Napriek enormnému záujmu, ktorý prejavili ľudia v rámci tretej výzvy, bude stále väčšia časť prostriedkov k dispozícii v ďalších výzvach. Z celkovej sumy 424 miliónov eur bolo v doterajších výzvach alokovaných spolu 230 miliónov eur. Tie sa však určite v rámci prvých troch výziev nevyčerpajú. Aj preto bude po štvrtej výzve nasledovať piata, v ktorej sa budeme usilovať o vyčerpanie tých peňazí, ktoré ostali v prvých štyroch výzvach nevyužité,“ vysvetlil minister životného prostredia Milan Chrenko.

V agentúre medzitým prišlo aj k personálnej zmene na najvyššom mieste, 1. júla bol do funkcie riaditeľa menovaný Matej Kerestúr, ktorý nahradil dovtedajšieho riaditeľa Michala Maca. Ten požiadal o uvoľnenie z pracovného pomeru sám. Matej Kerestúr dovtedy v SAŽP pôsobil ako odborný garant Sekcie plánu obnovy.

„Majitelia starších rodinných domov už nemusia mať obavy, že sa o výzve dozvedia mesiac pred spustením prijímania žiadostí. Keď sa aj nezapoja alebo nestihnú zapojiť do štvrtej výzvy, majú istotu, že je naplánovaná ďalšia. Aktualizovaný harmonogram výziev jasne ukazuje termíny vyhlasovania až do roku 2025,“ ubezpečil nový riaditeľ.

V tretej výzve bolo najviac záujemcov zo Žilinského kraja

SAŽP aj Ministerstvo životného prostredia SR čelia opakovanej kritike za pomalé vyhodnocovanie žiadostí z prvých dvoch pilotných výziev aj za celkový priebeh tretej výzvy – limit 10-tisíc žiadostí sa vyčerpal za pár hodín v priebehu jedného dňa.

Najväčší počet registrovaných žiadostí bol v tejto výzve zo Žilinského kraja (1 708), najmenší z Bratislavského a Trnavského kraja (po 905). Skutočný záujem o dotáciu v tretej výzve však nakoniec prejavilo „len“ niečo vyše 8 100 majiteľov rodinných domov, ktorí stihli v 15-dňovej lehote poslať vytlačenú žiadosť aj s prílohami.

Tretia výzva obnov dom podľa krajov
Žiadosti registrované k 24. aprílu v tretej výzve Obnov dom, rozdelené podľa krajov. | Zdroj: FB Obnov dom

Ak medzi nich patríte aj vy, stav svojej žiadosti si môžete overiť na webe Obnov dom. Identifikátor žiadosti (dvanásťmiestne číslo) nájdete na prvej strane vašej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Aj táto tretia výzva je však spojená s meškaním pri vyhodnocovaní žiadostí. Agentúra totiž pôvodne rátala s ich rozložením v čase, výzva mala byť otvorená do augusta 2023.

Ako povedal pre Zelenú obnovu Matej Kerestúr: „Systém sme nastavili tak, aby majitelia rodinných domov mali päť mesiacov na podávanie žiadostí. V čase, keď sme avizovali 30-dňovú lehotu, sme netušili, že všetky žiadosti prídu naraz.“

Veľké percento žiadateľov z predchádzajúcich výziev stále nevie, či má nárok na dotáciu

Dobrou správou je, že kompletne vyhodnotená je aspoň zvýhodnená pilotná výzva. Tou horšou, že k 3. júlu agentúra spracovala len 1 443 žiadostí z oboch pilotných výziev. Teda približne 40 % zo žiadostí prijatých v čase od 15. októbra 2022 do 28. februára 2023. Z tretej výzvy bolo k rovnakému dátumu skontrolovaných 2 017 žiadostí, čo je približne 25 %.

Od kabinetu Ľudovita Ódora pritom SAŽP dostala za úlohu posúdiť všetky prijaté žiadosti do 15. augusta. Aj preto personálne posilnila svoje kapacity.

„Slovenská agentúra životného prostredia zároveň vyvíja maximálne úsilie, aby dodržala termín určený vládou a žiadosti z pilotnej výzvy a tretej výzvy spracovala do 15. augusta. Veríme, že v rámci krízového riadenia termín určený vládou dosiahneme, alebo sa k nemu maximálne priblížime,“ doplnil Matej Kerestúr.

Kto nemá energetický certifikát, mal by odborníka osloviť čo najskôr

Pokiaľ ste sa v apríli zapojili do výzvy a splníte podmienky pre poskytnutie prostriedkov, nezabudnite, že najneskôr do 3 mesiacov od podpísania zmluvy musíte predložiť energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie budovy. Nimi preukážete, že obnovou dôjde k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.

Aj vzhľadom na kapacitu trhu, v aktualizovanej Príručke pre žiadateľa z júna 2023 agentúra dôrazne odporúča, aby žiadatelia o dotáciu oslovili odborne spôsobilé osoby čo najskôr – aby stihli túto lehotu na doručenie dokumentu.

Zároveň odporúča preveriť na príslušnom stavebnom úrade, či plánovaná obnova nevyžaduje stavebné povolenie. V tom prípade by ste namiesto energetického certifikátu prikladali projektové energetické hodnotenie budovy.