Pilotné výzvy obnov dom vyhodnotenie

Zvýhodnená pilotná výzva Obnov dom je už kompletne vyhodnotená

Všetky viacdetné rodiny a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom už vedia, či im bol schválený finančný príspevok na obnovu domu.

Výzva so zvýhodnenou mierou podpory zameraná na vybrané socio-ekonomické skupiny je vyhodnotená. Všetci žiadatelia už boli informovaní o splnení alebo nesplnení podmienok výzvy. Podmienky splnilo 87 žiadateľov, nesplnilo ich len 26. Výzva na doplnenie išla 161 žiadateľom a šesť majiteľov rodinných domov stiahlo svoju žiadosť (tzv. späťvzatie).

O pilotnú výzvu, ktorá mala podtitul zvýhodnená, sa mohli uchádzať viacdetné rodiny (štyri a viac detí) a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom do 18 rokov. Výška finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti, o ktorý mohli požiadať, je do výšky 18-tisíc eur, pričom im môže zafinancovať až 95 % oprávnených výdavkov.

Obnova sa prejaví aj pri platení účtov za energie

Jedným z prvých úspešných žiadateľov zo socio-ekonomickej skupiny je pán Ján Puchein z východného Slovenska. Vychováva 14-ročné zdravotne postihnuté dievčatko. Do obnovy domu sa rodina už pustila: „Chcel som využiť letnú sezónu na stavebné práce,“ vysvetlil.

Pán Puchein stihol vymeniť okná a dvere, na dom inštaloval fotovoltiku, do izby rekuperáciu (riadené vetranie) a svojpomocne si plánuje zatepliť podkrovie. „Stavebná firma, ktorá nám príde zatepliť obvodové múry, nám dala najbližší termín až na apríl 2024,“ dodal.

Pred rozsiahlou obnovou domu po rodičoch sa poradil so stavebným inžinierom, architektom a firmou, ktorá mu vypracovala energetický certifikát. Môže tak dosiahnuť úsporu primárnej energie od 70 do 93 percent, čo sa výrazne prejaví v nižších faktúrach za energie.

Z pilotných výziev nie je skontrolovaná ani polovica

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) k 3. júlu 2023 spracovala 1 443 žiadostí z oboch pilotných výziev (teda približne 40 % z prijatých). Z tretej výzvy je skontrolovaných 2 017 žiadostí.

Od kabinetu Ľudovita Ódora dostala za úlohu posúdiť všetky prijaté žiadosti do 15. augusta. Posilnila preto personálne kapacity na oddelení evidovania a kontroly žiadostí. Každý týždeň tak spracuje 350 až 400 žiadostí z tretej výzvy. Jednou z príčin, prečo nie sú žiadosti z pilotných výziev stále posúdené, je ich vysoká „chybovosť“.

„Žiadateľom chýbajú povinné prílohy, evidujeme nesúlad údajov na liste vlastníctva s predloženým dokladom o veku stavby. K energetickým certifikátom chýba správa alebo nemá požadovaný rozsah, v niektorých projektových hodnoteniach chýba posúdenie východiskového stavu pred obnovou, evidujeme rozpory v navrhovaných opatreniach, plnomocenstvá bez overenia a podobne,“ uviedol pre Zelenú obnovu Matej Kerestúr, odborný garant Sekcie plánu obnovy zo SAŽP.

SAŽP, red