Verejné budovy obnova

Podmienky na obnovu verejných budov sa upravili tak, aby uľahčili čerpanie financií

Partneri sekcie:

Ministerstvo dopravy upravilo podmienky na predkladanie žiadostí k poskytnutiu financií na podporu obnovy a odolnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

Podľa rezortu ide o mierne zmeny, ktoré majú žiadateľom uľahčiť čerpanie finančných prostriedkov. O zmenách ministerstvo informovalo na svojom webe: „V rámci úprav sa rozšíril okruh oprávnených subjektov. Zároveň sme umožnili niektoré vybrané zariadenia umiestniť aj na susedné budovy žiadateľa, zmenila sa kategória vybraných aktivít a výzvu sme doplnili o odporúčania k indexácii cien stavebných materiálov.“

Výraznou zmenou je, že predmetom poskytnutia prostriedkov sú aktivity nielen na pamiatkovo chránenej a historickej verejnej budove, ale aj aktivity na susednej budove, ku ktorej má žiadateľ rovnaký právny vzťah. Oprávnené budú investície do výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie.

Na žiadosti, ktoré už boli podané, nebudú mať avizované zmeny negatívny vplyv s tým, že s nimi súhlasila aj Národná implementačná a koordinačná autorita na Úrade vlády SR. Rezort dopravy eviduje zatiaľ 45 žiadostí v celkovej sume 32 miliónov eur. Celkovo je na výzvu vyčlenených 120 miliónov eur. Financie bude rezort čerpať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzva je otvorená do konca novembra roku 2024.

Cieľom obnovy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou. Konkrétne zmeny tejto výzvy nájdete na stránke ministerstva.

TASR, red