asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Obnova bytových domov

Možnosti obnovy balkónových konštrukcií

Možnosti obnovy balkónových konštrukcií
11.04.2018
Častým problémom bytov v panelových bytových domoch je nedostatok priestoru na úzkych lodžiách. Riešením môžu byť balkónové konštrukcie, ktoré sa ...

Štátne dotácie a granty na obnovu bytových domov

Štátne dotácie a granty na obnovu bytových domov
04.04.2018
Okrem finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania je na obnovu bytových domov dostupná aj ďalšia štátna podpora. Z akých zdrojov a ...

Kvalita realizácie verzus projektová príprava pri obnove budov

Kvalita realizácie verzus projektová príprava pri obnove budov
28.03.2018
Každá obnova si vyžaduje súhlas a záujem vlastníkov bytov, konštruktívnu komunikáciu zástupcov vlastníkov so správcom, projektantom, dozorom a ...

20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie
20.03.2018
Jubilejný 20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v januári 2017. ...

Skúšky potrubia pri výstavbe a obnove budov

Skúšky potrubia pri výstavbe a obnove budov
08.03.2018
Pred uvedením vodovodného potrubia, ktorým sa bude privádzať pitná voda do budovy, do prevádzky treba vykonať vhodnú tlakovú skúšku a potrubie ...

Koncentrácia oxidu uhličitého v panelových domoch po obnove

Koncentrácia oxidu uhličitého v panelových domoch po obnove
13.02.2018
Obnova bytových domov sa zameriava predovšetkým na zlepšenie tepelnotechnických vlastností, ktoré sa dosahuje zateplením budovy. Vo väčšine ...

Hydraulické pomery v tepelných sieťach po zateplení bytových domov

Hydraulické pomery v tepelných sieťach po zateplení bytových domov
10.01.2018
Stavebnými úpravami bytových domov možno značne znížiť potrebu tepla na vykurovanie. V súvislosti s týmito úpravami sa však nevenuje dostatočná ...

Budovy sú nevyužitým zdrojom rozvoja Slovenska

Budovy sú nevyužitým zdrojom rozvoja Slovenska
25.12.2017
Program Budovy 2050 – Správa o stave budov na Slovensku predstavila v júni tohto roku platforma Budovy pre budúcnosť. Program predstavuje návrh ...

Ďateľ a nová fasáda

Ďateľ a nová fasáda
28.11.2017
Medzi najnovšie problémy, ktoré súvisia so zatepľovaním obvodových plášťov budov vonkajšími tepelnoizolačnými kontaktnými systémami (ETICS), ...

Rámové a bezrámové zasklievacie systémy lodžií a balkónov

Rámové a bezrámové zasklievacie systémy lodžií a balkónov
13.11.2017
Zasklením lodžie alebo balkóna môžu vlastníci bytov okrem rozšírenia plochy bytu ochrániť jeho vonkajšiu časť pred hlukom a prachom a ...

Ďalšie z JAGA GROUP