asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Obnova bytových domov

Koncentrácia oxidu uhličitého v panelových domoch po obnove

Koncentrácia oxidu uhličitého v panelových domoch po obnove
13.02.2018
Obnova bytových domov sa zameriava predovšetkým na zlepšenie tepelnotechnických vlastností, ktoré sa dosahuje zateplením budovy. Vo väčšine ...

Hydraulické pomery v tepelných sieťach po zateplení bytových domov

Hydraulické pomery v tepelných sieťach po zateplení bytových domov
10.01.2018
Stavebnými úpravami bytových domov možno značne znížiť potrebu tepla na vykurovanie. V súvislosti s týmito úpravami sa však nevenuje dostatočná ...

Budovy sú nevyužitým zdrojom rozvoja Slovenska

Budovy sú nevyužitým zdrojom rozvoja Slovenska
25.12.2017
Program Budovy 2050 – Správa o stave budov na Slovensku predstavila v júni tohto roku platforma Budovy pre budúcnosť. Program predstavuje návrh ...

Ďateľ a nová fasáda

Ďateľ a nová fasáda
28.11.2017
Medzi najnovšie problémy, ktoré súvisia so zatepľovaním obvodových plášťov budov vonkajšími tepelnoizolačnými kontaktnými systémami (ETICS), ...

Rámové a bezrámové zasklievacie systémy lodžií a balkónov

Rámové a bezrámové zasklievacie systémy lodžií a balkónov
13.11.2017
Zasklením lodžie alebo balkóna môžu vlastníci bytov okrem rozšírenia plochy bytu ochrániť jeho vonkajšiu časť pred hlukom a prachom a ...

Pozvánka na XI. medzinárodnú konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2017

Pozvánka na XI. medzinárodnú konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2017
20.10.2017
Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na XI. ...

Veľký prehľad náterov na schodiskový sokel

Veľký prehľad náterov na schodiskový sokel
12.10.2017
Na vytvorenia sokla v schodiskovom priestore v bytových domoch sa v minulosti používali olejové nátery. Ich nevýhodou okrem dlhého zasychania bol ...

Vhodná izolácia potrubí dokáže znížiť tepelné straty až o 70 %

Vhodná izolácia potrubí dokáže znížiť tepelné straty až o 70 %
03.10.2017
Hoci už dnes správcovia venujú zatepľovaniu budov veľkú pozornosť, technické rozvody ostávajú stále akosi na konci zoznamu opatrení. Pritom ...

Chodník bez bariér

Chodník bez bariér
22.09.2017
Dlhé roky nefunkčný chodník pri bytovom dome na Palatínovej ulici v Komárne po obnove umožňuje občanom konečne bezpečný pohyb a komfortný ...

Niet na čo čakať

Niet na čo čakať
05.09.2017
Súčasný stav bytofondu na Slovensku si už vyžaduje rozsiahlejšiu údržbu či obnovu. Ide o nemalé investície, základom akéhokoľvek projektu ...

Ďalšie z JAGA GROUP