asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Doprava

Rekonštrukcia cesty I/65 a úprava Kremnického potoka

Rekonštrukcia cesty I/65 a úprava Kremnického potoka
01.08.2018
Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil ...

Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty II/552 v Košiciach

Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty II/552 v Košiciach
29.06.2018
Jestvujúca cesta II/552 je zberná komunikácia funkčnej triedy B2 prechádzajúca intravilánom mesta Košice, v mestskej časti Nad jazerom. ...

Posledný nenaplnený sen zjednotenia Nemecka

Posledný nenaplnený sen zjednotenia Nemecka
23.05.2018
Nové letisko Berlín-Brandenbursko, v súčasnosti najväčšia dopravná stavba v Nemecku, sa znova dostáva do sklzu. Stavba, ktorá sa začala ...

Električka v Petržalke – kde sa nachádzame

Električka v Petržalke – kde sa nachádzame
22.03.2018
Električkové spojenie do Petržalky, presnejšie povedané na začiatok Petržalky, funguje bez problémov už viac ako 18 mesiacov. Ak sa dnes ...

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti
26.12.2017
Cesta I/75 je súčasťou cestného ťahu v smere západ – východ, ktorý spája centrá dvoch susediacich krajov (Nitriansky a Trnavský) a zabezpečuje ...

Strategický park Nitra – príprava cestnej infraštruktúry

Strategický park Nitra – príprava cestnej infraštruktúry
21.12.2017
Združenie Infraštruktúra Nitra realizuje od januára tohto roku výstavbu cestnej siete (cesta I. triedy, cesty II. triedy, účelové komunikácie) ...

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
20.11.2017
Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra-sever, v blízkosti obcí Lužianky a Drážovce, v katastrálnych územiach Lužianky, ...

Analýza: Zvodidlá aktuálne

Analýza: Zvodidlá aktuálne
16.11.2017
Stretávame sa s nimi dennodenne. Majú navodzovať pocit istoty, že v prípade nečakanej dopravnej kolízie zmiernia jej následky – či už v podobe ...

Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Dopravné inžinierstvo 2017

Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Dopravné inžinierstvo 2017
02.11.2017
Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva na medzinárodnú ...

Verejná súťaž na osvetlenie v Bratislave sa nedá vyhodnotiť

Verejná súťaž na osvetlenie v Bratislave sa nedá vyhodnotiť
19.10.2017
Verejné obstarávanie zákazky „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave“ treba zrušiť. Mali by sa pripraviť nové podklady na spracovanie ...

Ďalšie z JAGA GROUP