asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Doprava

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
20.11.2017
Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra-sever, v blízkosti obcí Lužianky a Drážovce, v katastrálnych územiach Lužianky, ...

Analýza: Zvodidlá aktuálne

Analýza: Zvodidlá aktuálne
16.11.2017
Stretávame sa s nimi dennodenne. Majú navodzovať pocit istoty, že v prípade nečakanej dopravnej kolízie zmiernia jej následky – či už v podobe ...

Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Dopravné inžinierstvo 2017

Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Dopravné inžinierstvo 2017
02.11.2017
Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva na medzinárodnú ...

Verejná súťaž na osvetlenie v Bratislave sa nedá vyhodnotiť

Verejná súťaž na osvetlenie v Bratislave sa nedá vyhodnotiť
19.10.2017
Verejné obstarávanie zákazky „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave“ treba zrušiť. Mali by sa pripraviť nové podklady na spracovanie ...

Prečo je pri príprave stavieb dôležité zohľadňovať zmenu klímy?

Prečo je pri príprave stavieb dôležité zohľadňovať zmenu klímy?
05.10.2017
Zmena klímy patrí k najväčším environmentálnym výzvam súčasnej spoločnosti. Už dnes možno badať niektoré jej prejavy, pozorované sú najmä nárasty ...

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce
12.09.2017
Už viac ako štrnásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych ...

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou
05.09.2017
Mesto Bánovce nad Bebravou začiatkom minulého roka úspešne ukončilo 1. etapu komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Tá sa svojím rozsahom ...

Investície do infraštruktúry prinesú rast zamestnanosti a životnej úrovne

Investície do infraštruktúry prinesú rast zamestnanosti a životnej úrovne
20.07.2017
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najväčším operačným programom v rámci Partnerskej dohody medzi EÚ a SR o využívaní ...

„Spackaná električka“ alebo Od myšlienky ku kolaudácii

„Spackaná električka“ alebo Od myšlienky ku kolaudácii
01.06.2017
Na Slovensku tvoria električky nosnú kostru mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a Košiciach. Ich význam však dlhé obdobie nekorešpondoval s ...

Obchvat Bratislavy je online: www.d4r7.com

Obchvat Bratislavy je online: www.d4r7.com
23.02.2017
Jeden z najväčších aktuálnych PPP projektov – Bratislavský obchvat D4R7 tento týždeň spustil oficiálnu stránku projektu D4R7. Stránka d4r7.com ...

Ďalšie z JAGA GROUP