asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Doprava

Partneri sekcie

Posledný nenaplnený sen zjednotenia Nemecka

Posledný nenaplnený sen zjednotenia Nemecka
23.05.2018
Nové letisko Berlín-Brandenbursko, v súčasnosti najväčšia dopravná stavba v Nemecku, sa znova dostáva do sklzu. Stavba, ktorá sa začala ...

Električka v Petržalke – kde sa nachádzame

Električka v Petržalke – kde sa nachádzame
22.03.2018
Električkové spojenie do Petržalky, presnejšie povedané na začiatok Petržalky, funguje bez problémov už viac ako 18 mesiacov. Ak sa dnes ...

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti
26.12.2017
Cesta I/75 je súčasťou cestného ťahu v smere západ – východ, ktorý spája centrá dvoch susediacich krajov (Nitriansky a Trnavský) a zabezpečuje ...

Strategický park Nitra – príprava cestnej infraštruktúry

Strategický park Nitra – príprava cestnej infraštruktúry
21.12.2017
Združenie Infraštruktúra Nitra realizuje od januára tohto roku výstavbu cestnej siete (cesta I. triedy, cesty II. triedy, účelové komunikácie) ...

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
20.11.2017
Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra-sever, v blízkosti obcí Lužianky a Drážovce, v katastrálnych územiach Lužianky, ...

Analýza: Zvodidlá aktuálne

Analýza: Zvodidlá aktuálne
16.11.2017
Stretávame sa s nimi dennodenne. Majú navodzovať pocit istoty, že v prípade nečakanej dopravnej kolízie zmiernia jej následky – či už v podobe ...

Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Dopravné inžinierstvo 2017

Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Dopravné inžinierstvo 2017
02.11.2017
Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva na medzinárodnú ...

Verejná súťaž na osvetlenie v Bratislave sa nedá vyhodnotiť

Verejná súťaž na osvetlenie v Bratislave sa nedá vyhodnotiť
19.10.2017
Verejné obstarávanie zákazky „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave“ treba zrušiť. Mali by sa pripraviť nové podklady na spracovanie ...

Prečo je pri príprave stavieb dôležité zohľadňovať zmenu klímy?

Prečo je pri príprave stavieb dôležité zohľadňovať zmenu klímy?
05.10.2017
Zmena klímy patrí k najväčším environmentálnym výzvam súčasnej spoločnosti. Už dnes možno badať niektoré jej prejavy, pozorované sú najmä nárasty ...

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce
12.09.2017
Už viac ako štrnásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych ...

Ďalšie z JAGA GROUP