asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Doprava

Partneri sekcie

Slovenský železničný priemysel opäť úspešne na medzinárodnej scéne

Slovenský železničný priemysel opäť úspešne na medzinárodnej scéne
05.10.2018
Od 18. do 21. septembra otvoril svoje brány najväčší odborný medzinárodný veľtrh železničnej, dopravnej a koľajovej techniky InnoTrans Berlín. ...

Rekonštrukcia cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Rekonštrukcia cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane
31.08.2018
Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil ...

Rekonštrukcia cesty I/65 a úprava Kremnického potoka

Rekonštrukcia cesty I/65 a úprava Kremnického potoka
01.08.2018
Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil ...

Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty II/552 v Košiciach

Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty II/552 v Košiciach
29.06.2018
Jestvujúca cesta II/552 je zberná komunikácia funkčnej triedy B2 prechádzajúca intravilánom mesta Košice, v mestskej časti Nad jazerom. ...

Posledný nenaplnený sen zjednotenia Nemecka

Posledný nenaplnený sen zjednotenia Nemecka
23.05.2018
Nové letisko Berlín-Brandenbursko, v súčasnosti najväčšia dopravná stavba v Nemecku, sa znova dostáva do sklzu. Stavba, ktorá sa začala ...

Električka v Petržalke – kde sa nachádzame

Električka v Petržalke – kde sa nachádzame
22.03.2018
Električkové spojenie do Petržalky, presnejšie povedané na začiatok Petržalky, funguje bez problémov už viac ako 18 mesiacov. Ak sa dnes ...

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti
26.12.2017
Cesta I/75 je súčasťou cestného ťahu v smere západ – východ, ktorý spája centrá dvoch susediacich krajov (Nitriansky a Trnavský) a zabezpečuje ...

Strategický park Nitra – príprava cestnej infraštruktúry

Strategický park Nitra – príprava cestnej infraštruktúry
21.12.2017
Združenie Infraštruktúra Nitra realizuje od januára tohto roku výstavbu cestnej siete (cesta I. triedy, cesty II. triedy, účelové komunikácie) ...

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
20.11.2017
Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra-sever, v blízkosti obcí Lužianky a Drážovce, v katastrálnych územiach Lužianky, ...

Analýza: Zvodidlá aktuálne

Analýza: Zvodidlá aktuálne
16.11.2017
Stretávame sa s nimi dennodenne. Majú navodzovať pocit istoty, že v prípade nečakanej dopravnej kolízie zmiernia jej následky – či už v podobe ...

Ďalšie z JAGA GROUP