01 Pribinova

Eurovea 2

Pripravované rozšírenie komplexu Eurovea, projekt Eurovea 2, sa postupne dostáva do realizačnej fázy, ktorej budú predchádzať intenzívnejšie prípravné a sanačné práce na dotknutých pozemkoch.

Projekt Eurovea 2 disponuje vydaným územným rozhodnutím v rozsahu šiestich stavebných objektov vrátane výškovej obytnej budovy EUROVEA TOWER a v súlade s platnými pravidlami pokračuje v územnom konaní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty. Eurovea 2 prešla najkomplexnejším dopravno-kapacitným posúdením spomedzi všetkých projektov v lokalite a jeho výsledkom je návrh konkrétnych opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne.

Súčasťou celkovej dopravnej koncepcie v zóne je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh, ktorý okrem zlepšenia prevádzkových podmienok súčasných tratí umožní aj prepojenie najväčších mestských častí

Ružinov a Petržalka. Developer projektu, spoločnosť J&T REAL ESTATE, už disponuje právoplatnými povoleniami na sanáciu environmentálnej záťaže. Začiatok prípravných prác je naplánovaný na prvú polovicu marca 2019. Predpokladaný termín dokončenia rozšírenia nákupného centra, kancelárií a bytov nad nákupným centrom je v roku 2021, v prípade výškovej obytnej veže EUROVEA TOWER v roku 2022.

ZDROJ: J&T REAL ESTATE