Vysoké školy obnova

Vysoké školy sa môžu uchádzať o prostriedky na obnovu škôl. Vyčlenených je 53 miliónov eur

Partneri sekcie:

Vysoké školy sa môžu uchádzať o prostriedky na rekonštruovanie a modernizovanie výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej aj inej infraštruktúry. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo výzvu v celkovej sume 53 miliónov eur.

Financie pochádzajú z Plánu obnovy a odolnosti, uchádzať sa o ne môžu verejné i štátne vysoké školy. O prostriedky je možné žiadať do 31. decembra budúceho roka. Jedna vysoká škola môže podať i viac žiadostí. Maximálna hodnota jednej žiadosti je vo výške 9,9 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Jedna vysoká škola môže získať celkovo maximálne 19,8 milióna eur.

Cieľom výzvy je podpora rozvoja vysokých škôl skrz modernizovanie a rekonštruovanie budov, a zároveň zvyšovanie ich energetickej efektívnosti. Finančné prostriedky možno využiť na projekty, ktorých implementácia sa začala od 1. februára 2020.

„Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí 31. marca 2026,“ informuje ďalej rezort školstva. Súčasťou projektov môžu byť dve skupiny aktivít. Žiadatelia i musia zvoliť povinnú aktivitu a akýkoľvek počet voliteľných aktivít, prípadne si nemusia vybrať žiadnu z nich.

Povinná aktivita sa zameriava na modernizáciu či rekonštrukciu a ďalšie aktivity smerujúce k zlepšovaniu energetickej hospodárnosti budovy, a to vzhľadom na zelené ciele plánu obnovy.

Rekonštrukcia školy zmodernizuje a zatraktívni

Cieľom je dosiahnuť prinajmenšom 30-percentnú úsporu primárnej energie. „Medzi voliteľné aktivity sú zaradené aj nákup a montáž interiérového vybavenia, zvýšenie mobility a debarierizácia budovy, digitalizácia budov prostredníctvom elektronických a informačných systémov či úprava vonkajších areálov,“ uviedlo ministerstvo.

„Dlhodobo cítime investičný dlh na vysokých školách. Toto je jeden z krokov, ktorý môže prispieť k tomu, aby slovenské vysoké školy boli pre študentov, ale aj pedagógov atraktívnejšími,“ povedal šéf rezortu školstva Daniel Bútora.

Štátny tajomník Michal Fedák doplnil, že výzva je nastavená takým spôsobom, aby bolo možné čerpať prostriedky čo najrýchlejšie.

„S vysokými školami bol zámer výzvy komunikovaný od začiatku roka, pričom sa čakalo na schválenie revízie Plánu obnovy a odolnosti SR, aby bolo možné stanoviť alokáciu. Pri príprave výzvy sme si mapovali aj investičné plány a aktivity oprávnených vysokých škôl,“ vysvetlil Fedák a dodal, že na základe toho predpokladajú účelné a včasné využitie prostriedkov vysokými školami.

V najbližších týždňoch príde aj ďalšia výzva

Projekty realizované v rámci uvedenej výzvy významne pomôžu splniť cieľ plánu obnovy zmodernizovať alebo zrekonštruovať najmenej 120-tisíc metrov štvorcových plochy vysokých škôl vrátane vysokoškolských internátov.

„Na uvedený cieľ je v pláne obnovy vyčlenených 173 miliónov eur vrátane DPH, z čoho väčšia časť bude prerozdelená v rámci výzvy pre vysoké školy, ktoré sa budú spájať formou konzorcií. Tá bude vyhlásená v najbližších týždňoch,“ informoval riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií NIKA Peter Goliaš.

Doplnil, že dané investície prispejú k zatraktívneniu priestorov i vybavenia vysokých škôl. Spolu s ďalšími reformami plánu obnovy tak prispejú k zvýšeniu ich vzdelávacieho a výskumného potenciálu.