Plán obnovy Slovensko

Poznáme kompletný harmonogram výziev v rámci Plánu obnovy

Na webovej stránke Plánu obnovy pribudol nový prehľadný zoznam plánovaných výziev a priamych vyzvaní. Ide o databázu, ktorá bude pravidelne aktualizovaná a ktorá užívateľov presmeruje na príslušný orgán, kde nájdu viac informácií.

„Výzvy sú jedným z dôležitých pilierov v rámci plánu obnovy. Ten sa totiž skladá nielen z reforiem, ale aj na ne nadväzujúcich investícií. Pre úspešnú realizáciu jednotlivých opatrení bude kľúčové, aby o pripravovaných výzvach vedeli potenciálni žiadatelia čo najskôr. Aj preto sme sa rozhodli všetky zverejniť a pravidelne aktualizovať na jednom mieste. Tento rok nás čaká spustenie desiatok výziev v rámci plánu obnovy,“ povedala generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.

Koordináciu plánu obnovy zastrešuje sekcia plánu obnovy na Úrade vlády SR, ktorá zároveň pôsobí ako Národná koordinačná a implementačná autorita (NIKA). Za obsah jednotlivých komponentov, teda realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom, zodpovedajú vykonávatelia – ústredné orgány štátnej správy určené vládou.

V ich kompetencii je aj príprava a aktualizácia harmonogramu výziev a priamych vyzvaní. Navrhnuté výzvy a priame vyzvania následne schvaľuje NIKA. Všetky sú zverejnené na jednotlivých weboch vykonávateľov, ako aj na webovej stránke Plánu obnovy.

Celkovo má plán 14 vykonávateľov. Ide o Ministerstvo zdravotníctva SR; Ministerstvo životného prostredia SR; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR; Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti SR; Ministerstvo vnútra SR; Ministerstvo kultúry SR; Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

Zoznam plánovaných výziev a priamych vyzvaní nájdete na stránke Plánu obnovy.

Úrad vlády SR