Trnavský kraj dotácie

Trnavský kraj dotáciami podporí rekonštrukcie, environmentálne aktivity aj elektromobilitu

Partneri sekcie:

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Na tento účel samospráva vyčlenila 600-tisíc eur.

Cieľom je podporiť obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja, napĺňajú jeho rozvojový potenciál a majú nadregionálny, celoslovenský alebo medzinárodný význam.

„Jednou z našich dlhodobých priorít je podpora výnimočných aktivít obcí a organizácií v kraji, ktoré prispievajú k jeho rozvoju. Aj tento rok sme preto vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí. Finančne podporíme aktivity zamerané napríklad na podporu práce s mládežou, rozvoj občianskej spoločnosti, rekonštrukcie, opravy a vybudovanie verejnej infraštruktúry, environmentálne aktivity spojené so zmierňovaním klimatických dosahov či rozvoj elektromobility,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Financie pôjdu aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou a spoločnosťou. „Oprávnenými žiadateľmi sú mestá a obce, právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom tohto kraja. Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne päť percent,“ doplnil Ján Raclavský z organizačného oddelenia TTSK.

V kontexte náročnej hospodárskej situácie sa župa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov z 10 % na 5 % oproti roku 2022. Žiadatelia môžu získať grant vo výške minimálne 10-tisíc eur.

V minuloročných výzvach bolo podporených dokopy 58 projektov v celom Trnavskom kraji. Medzi nimi bol napríklad i projekt zameraný na záchranu hradu Korlátka pri Jablonici a sumou 32-tisíc eur župa podporila pokračovanie rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu synagógy v obci Šaštín-Stráže. Finančná podpora v celkovej hodnote 58-tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja bola udelená aj na rozšírenie siete elektronabíjacích staníc na území kraja.

Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky do 2. júna, a to cez formulár dostupný na webe samosprávneho kraja.