Tepelné čerpadlo dotácia

V Zelenej domácnostiam pribudli pre veľký záujem ďalšie milióny, rozhodnú opäť „rýchle prsty“

Pri pozastavení vydávania poukážok pre Zelenú domácnostiam III, ktoré bolo ohlásené na konci februára, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) oznámila, že preveruje možnosť doplniť finančné zdroje do tohto projektu. Podarilo sa a na podporu obnoviteľných zdrojov energie pôjdu ďalšie milióny.

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informovala, že vzhľadom na vysoký záujem o vydanie poukážok, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov pre Zelená domácnostiam o ďalších 4 900 000 eur. Na rad sa tak dostanú ďalšie žiadosti v zásobníku.

Dodatočné prostriedky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach SIEA presunula z iných oblastí podpory z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia a rozpočet projektu tým navýšila na možné maximum. Zo zdrojov EÚ pôjde na navýšenie 4 165 000 eur. Zvyšok je spolu financovaný zo štátneho rozpočtu SR. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na Zelená domácnostiam III po úprave predstavuje celkovo 49,9 miliónov eur.

K žiadostiam, ktoré si domácnosti zaregistrovali na stránke www.zelenadomacnostiam.sk, budú môcť zhotovitelia aktivovať vydávanie poukážok vo štvrtok 23. marca 2023 od 11.00 h až do vyčerpania vyčlenenej sumy. Poukážky k aktivovaným žiadostiam budú vydávané od utorka 28. marca 2023 od 11.00 h. Opäť tak budú rozhodovať rýchle prsty.

20 miliónov z ďalšieho projektu aj pre Bratislavský kraj

Mimoriadne doplnenie takmer 5 miliónov eur má slúžiť na príspevky pre tie inštalácie, pri ktorých je už dodanie technológie isté a zhotovitelia sú schopní ukončiť inštalácie do troch mesiacov. Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období.

„Chceme, aby boli všetky uvoľnené prostriedky využité, preto vyzývame zhotoviteľov, aby aktivovali iba žiadosti, pri ktorých vedia garantovať dokončenie inštalácie do troch mesiacov od vydania poukážky. Ďalší záujemcovia budú mať šancu využiť podporu z nového projektu, v ktorom bude prostredníctvom Programu Slovensko pre domácnosti k dispozícii 140 miliónov eur,“ povedal generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Ako doplnil, z tejto sumy bude viac ako 20 miliónov eur vyčlenených pre Bratislavský kraj. Agentúra robí všetko pre to, aby podpora formou poukážok pokračovala od septembra tohto roka. Keďže Program Slovensko bol schválený len koncom minulého roka, momentálne sa pripravujú dokumenty, na základe ktorých bude môcť SIEA zabezpečovať administráciu podpory.

Štatistiky ukázali, že v programe Zelená domácnostiam III bol najväčší záujem o fotovoltické panely. Podpora na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam je k dispozícii od roku 2015. Vďaka tomu bolo doteraz nainštalovaných viac ako 47-tisíc zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie celkovou sumou takmer 99 miliónov eur.

SIEA, red