Štvrtá výzva obnov dom hackeri

Štvrtú výzvu na obnovu domov napriek kybernetickému útoku opätovne neotvoria

Partneri sekcie:

Výzva číslo štyri na obnovu domu svoje kapacity naplnila už za 70 minút a opäť sa stala súťažou o rýchle prsty. A tento raz aj testom trpezlivosti kvôli výpadkom servera. Združenie Slovensko.Digital preto vyzýva na jej zopakovanie, SAŽP nesúhlasí. Svoj účel vraj splnila.

Štvrtú výzvu v programe Obnov dom by mala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zopakovať s dostatočnou lehotou na predloženie žiadostí. Myslí si to občianske združenie Slovensko.Digital v súvislosti s problémami pri spustení prihlasovania do výzvy. SAŽP pri spustení prihlasovania zaznamenala masívny kybernetický útok.

„Vyzývame SAŽP, aby v programe Obnov dom upustila od nedôstojnej a diskriminačnej súťaže na čas, pri ktorej je lehota na predloženie žiadostí v skutočnosti jedna hodina, a aby vzhľadom na vzniknuté problémy zopakovala výzvu číslo štyri s dostatočnou lehotou na predloženie žiadostí,“ uviedol Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Prijímanie žiadostí spustila SAŽP v pondelok (9. 10.) o 9.00 h. Kapacita tejto výzvy sa naplnila už za prvých 70 minút od spustenia. Registráciu však narušil kybernetický útok, dočasne tak nebolo možné generovať formulár ani navštíviť stránku. Agentúra uviedla, že plynulosť generovania elektronických formulárov narušilo zahltenie mimoriadnym počtom požiadaviek na video na webe (až 300-tisíc).

„Po identifikácií problému bolo video z webu odstránené a po resete servera sa dostupnosť služieb znovu obnovila. Do 9:25 máme uložených 544 žiadosti v databáze. Po identifikácii problému a prijatí opatrení sme začali od cca 9:30 prijímať žiadosti oveľa rýchlejšie a postupne to rástlo na úroveň 10 až 15 žiadostí za sekundu. Uvedenú udalosť sme zároveň hlásili na MIRRI a NBÚ ako bezpečnostný incident, “ napísala SAŽP v stanovisku k výpadku.

V tejto súvislosti však Slovensko.Digital upozornilo na krátku lehotu predkladania žiadostí. „Lehotu jednej hodiny považujeme za absolútne nedostatočnú. V takýchto prípadoch by v žiadnom prípade nemala byť rozhodujúcim kritériom rýchlosť podania žiadosti,“ uviedol Illek s tým, že o veľkom záujme musela SAŽP vopred vedieť, keďže sa podobná situácia opakovala už aj v predošlých výzvach.

Slovensko.Digital navrhuje vyberať žiadosti losovaním

V združení sa domnievajú, že ľudia môžu mať veľa dôvodov, prečo sa v stanovenom čase nestihnú zapojiť do výzvy a takéto podmienky považujú za diskriminačné. Slovensko.Digital preto vyzvalo SAŽP, aby umožnila dostatočný čas na predloženie žiadostí, napríklad dva týždne.

Ak záujem žiadateľov prevýši možnosti financovania, združenie navrhuje vyberať podporené žiadosti náhodne, teda losovaním. S garantovaním skutočnej nestrannosti náhodného výberu občianske združenie rado pomôžeme.

„Zdá sa, že bezpečnostný incident, ktorý v kritickom čase nastal, bol zrejme myslený ako upozornenie SAŽP, že opäť sami vytvorili rizikovú situáciu súťažou na čas o zaregistrovanie žiadosti. Namiesto zložitého vyšetrovania by preto mala agentúra radšej pravidlá opraviť a výzvu zopakovať tak, aby nikto nebol v časovom strese a ani podobné útoky ju nemohli ohroziť,“ dodal Illek s tým, že by SAŽP mala umožniť posielať žiadosti aj v papierovej forme.

Z pohľadu nastavených cieľov výzva svoj účel splnila

Agentúra však nevidí dôvod výzvu opätovne otvárať a meniť. „Schéma Obnov dom plní cieľ plánu obnovy, a tým je do konca roka 2024 obnoviť 13-tisíc rodinných domov a do júna 2026 kumulatívne obnoviť 25 164 rodinných domov. Z pohľadu nastavených cieľov teda výzva číslo štyri účel splnila a nie je dôvod ju akýmkoľvek spôsobom opätovne otvárať a meniť,“ uviedla zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP Kristína Korčeková.

Ako ďalej ubezpečila, kybernetický útok necielil na dáta vo formulároch, tie sú teda bezpečné a objektívne. Podľa SAŽP sa ukázalo, že záujem o podporu obnovy rodinných domov výrazne prevyšuje kapacity programu plánu obnovy a odolnosti. Chystajú sa preto zmapovať záujem a mieru pripravenosti záujemcov, teda či majú potrebné energetické certifikáty a projektové energetické hodnotenia.

„Toto mapovanie bude slúžiť aj ako podklad pre prípravu ďalších výziev, kde budeme pravidlá nastavovať prísnejšie a rýchle prsty budú zohrávať menšiu úlohu. A to hlavne z dôvodu, že rozsah týchto výziev bude menší ako doteraz,“ doplnila Korčeková.