Obnov dom 4. výzva

Štvrtú výzvu Obnov dom sprevádzali po spustení problémy. Limit sa naplnil za rekordných 70 minút

Partneri sekcie:

Registrácia do štvrtej výzvy na obnovu domov bola opäť o rýchlych prstoch, čo vyvolalo nespokojnosť mnohých žiadateľov, ktorým sa nepodarilo z technických príčin vyplniť formulár. Tí, ktorí svoju žiadosť úspešne registrovali, majú teraz 90 dní na jej odoslanie aj s prílohami.

Spustenie štvrtej výzvy sprevádzali technické problémy. Registrácia sa začala v pondelok 9. októbra o 9. hodine. Severy však nestíhali a elektronický formulár, ktorý sa vypĺňal v piatich krokoch, sa nedarilo prvú hodinu vyplniť a odoslať. Mnohí žiadatelia zostali sklamaní, pretože stránka obnovdom.sk im reálne začala fungovať až pred 10. hodinou. O ďalších 15 minút sa však ich formuláre už nedali zaevidovať z dôvodu naplnenia maximálneho limitu 10-tisíc žiadostí.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) problémy na webe evidovala a sklamaných žiadateľov na sociálnych sieťach prvú hodinu ubezpečila, že sa ich IT technici snažia o rýchlu nápravu. Rekordy trhala aj predchádzajúca tretia výzva, v ktorej sa limit naplnil za 14 hodín. Tento raz sa však vyčerpal len za hodinu a desať minút.

Frustráciu na strane tých, ktorým sa dotazník nepodarilo vyplniť, SAŽP vníma. „Žiadatelia, ktorí mali pripravené dokumenty ako energetický certifikát alebo projektové hodnotenie domu, sa nemusia obávať, že si ich vybavovali zbytočne. SAŽP pripravuje ďalšiu výzvu v roku 2024,“ uviedol Matej Kerestúr, generálny riaditeľ agentúry.

Tí, ktorým sa podarilo svoju žiadosť registrovať a vygenerovať PDF, majú teraz 90 dní na jej podpísanie a odoslanie aj s prílohami. K nim patrí súhlas a úradne overené splnomocnenie udelené ostatnými spoluvlastníkmi (ak nie ste jediným majiteľom nehnuteľnosti), farebná fotodokumentácia domu zo všetkých strán, energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie domu. Ak sa v nich nenachádza údaj o veku domu, so žiadosťou posielate aj dokument, z ktorého je zrejmý jeho vek.

SAŽP upozornila, že v tomto prípade nezáleží na rýchlosti doručenia – teda či to bude v prvý alebo v posledný 90. deň. Dôležité je, formulár poslať spolu so všetkými prílohami. Ak budú chýbať, agentúra vám zašle výzvu na doplnenie s lehotou maximálne 15 dní.

Obnov dom rozdelenie podľa krajov
Žiadatelia o dotáciu zaregistrovaní do 4. výzvy, rozdelení podľa krajov | Zdroj: SAŽP

Pre každého žiadateľa bude rezervovaných 19-tisíc eur

Výška podpory v tomto kole zostala nezmenená – každému žiadateľovi SAŽP rezervuje 19-tisíc eur. Skutočná výška príspevku sa potom bude odvíjať od realizovaných opatrení, pričom výška oprávnených výdavkov sa určuje systémom zjednodušeného vykazovania výdavkov. Novinkou v 4. výzve je čiastočné financovanie kotla na biomasu, vyvložkovanie komína, preplateniu projektu protipožiarnej ochrany či batériové úložisko k fotovoltike.

V prípade predloženia žiadosti o platbu do 31. októbra 2024 môže príspevok na obnovu dosiahnuť až 80 % celkových oprávnených výdavkov, po tomto dátume 75 % výdavkov. Agentúra chce takýmto zvýhodnením motivovať majiteľov, ktorí sa na obnovu dôsledne pripravili a v predstihu oslovili odborníkov aj dodávateľov.

Rozdať peniaze a zároveň podporiť kvalitné obnovy

Podľa platformy Budovy pre budúcnosť dobrou správou je, že záujem o takýto príspevok je obrovský, problém však vidia v nárazovom dopyte: „Vytváranie nárazového dopytu považujeme za neudržateľné a vnímame to ako problematickú časť výzvy, ktorú by malo nové vedenia ministerstva pri tejto schéme podpory riešiť čo najskôr. Pre stavebný sektor, ale ak pre kapacity SAŽP, je takýto nárazový dopyt problematický.“

Pre plynulosť realizácie a dostupnosť kapacít trhu je dôležité snažiť sa prejsť na kontinuálnu výzvu, v ktorej by žiadosti prichádzali priebežne a boli rozložené v čase. „Problémom štart-stop výziev je, že rozhodujú hlavne rýchle prsty a takto by to nemalo byť. Cieľom by nemalo byť iba rozdať peniaze, ale podporiť kvalitné a komplexné obnovy rodinných domov,“ doplnili odborníci.