Záujem o obnovu domu

Záujem o dotáciu na obnovu domov má až 80-tisíc majiteľov, vyplýva z prieskumu

Partneri sekcie:

Platforma Budovy pre budúcnosť víta snahu o nižšie administratívne zaťaženie novej výzvy na obnovu domu. Zvýšenie príspevku na 75 % však považuje za zbytočné, lebo o dotáciu je podľa prieskumov veľký záujem.

Až 80-tisíc vlastníkov rodinných domov plánuje využiť štátnu dotáciu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si objednala u agentúry Focus začiatkom tohto roka. „Podľa nášho prieskumu z januára, približne 80-tisíc vlastníkov rodinných domov, ktorí chcú v najbližších dvoch rokov obnovovať svoj dom, plánuje využiť štátnu dotáciu. Obavy, že cieľ obnoviť 30-tisíc rodinných domov do roku 2026 nesplníme, sú teda predčasné. Záujem o dotačnú schému je obrovský,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Ako ďalej uviedla zvýšenie miery dotácie zo 60 % na 75 % v novej výzve považuje platforma za zbytočné a z hľadiska verejných prostriedkov za nehospodárne. Platforma však oceňuje, že ministerstvo zachovalo motivačný princíp odmeny pri ambicióznych obnovách. Ak žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60 %, má nárok na bonus vo výške 4-tisíc eur. Môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19-tisíc eur.

Najväčším problémom je spracovanie žiadostí

Prieskum tiež ukázal, že poznateľnosť dotačného programu Obnov dom je vysoká. „Povedomie o dotácii je vysoké. Podľa výsledkov, až 75 % opýtaných o schéme už počulo alebo si dokonca študovali podmienky. Pre porovnanie, kým v roku 2020 plánovalo vtedajšiu dotačnú schému využiť len 3 % opýtaných, v aktuálnom prieskume záujem o dotáciu deklarovalo až 44 % opýtaných,“ doplnil Richard Paksi, analytik platformy.

Ako najväčší problém, ktorý bráni plynulosti čerpania momentálne vidí platforma v procesoch spracovania žiadostí a uzatvárania zmlúv (a potenciálne preplácania faktúr). Je veľký nepomer medzi počtom prijatých žiadostí (3 581) a počtom, o ktorom Slovenská agentúra životného prostredia už rozhodla (158 – z toho 102 úspešných a 56 neúspešných žiadateľov).

„Je tu obrovská diera a je namieste pýtať sa, ako chce tieto medzery vedenie ministerstva a SAŽP pri ďalších výzvach odstrániť. Zlepšenie procesov a jasné lehoty na odpoveď žiadateľovi, na uzavretie zmluvy a na preplatenie faktúr sú totiž pre úspešnosť čerpania prostriedkov absolútne kľúčové. Budeme k týmto problémom iniciovať ďalšie pracovné stretnutia,“ dodala Katarína Nikodemová.

Budovy pre budúcnosť