Obnova domu

Nenechajte sa nalákať na energetické certifikáty vypracované na diaľku, upozorňuje odborník

Vďaka zjednodušeniu podmienok tretej výzvy na obnovu domu sa limit 10-tisíc žiadostí vyčerpal v priebehu dňa. Tí, ktorí sa stihli zapojiť, majú vyhradený čas na to, aby si vybavili energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie pred obnovou rodinného domu. Problémom však môže byť dostatok odborníkov, ich vyťaženosť, prípadne aj kvalita podkladov pripravených „od stola“.

Dokument, ktorý hodnotí stav rodinného domu v pôvodnom stave pred obnovou, musia žiadatelia o dotáciu odovzdať najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Môže ním byť energetický certifikát alebo projektové hodnotenie budovy, pričom ich znenie musí byť v súlade so zverejnenými vzormi.

Pokiaľ obnova rodinného domu podlieha stavebnému povoleniu, certifikát nebude postačujúci, sprievodnou dokumentáciou musí byť projektové energetické hodnotenie. To je súčasťou projektovej dokumentácie.

Kde hľadať odborníka, ktorý vypracuje energetický certifikát?

Ak obnova vášho domu nepodlieha stavebnému povoleniu, postačí vám energetický certifikát. Pre účely dotácie musí byť jeho spracovateľom odborne spôsobilá osoba pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, evidovaná v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov.

Zoznam oprávnených osôb je dostupný v registri, v ktorom treba hľadať v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov. Zoznam špecialistov nájdete aj stránke projektanti.sk. Na oboch weboch si ich viete „vyfiltrovať“ podľa kraja či okresu.

V registri Verejný portál sme v čase vzniku článku našli 231 odborníkov s platným oprávnením vyhotoviť energetický certifikát. SAŽP odporúča kontaktovať najmä takých, ktorí sa nachádzajú čo najbližšie miestu vášho bydliska, respektíve v lokalite obnovovanej nehnuteľnosti, aby sa vám náklady za dokumentáciu zbytočne nenavýšili.

V niektorých regiónoch môže byť problémom vyťaženosť

Vypracovanie energetického certifikátu východiskového stavu pred obnovou domu patrí k oprávneným nákladom. SAŽP na jeho vyhotovenie poskytuje pre pilotné výzvy 150 eur pri štandardnej a 180 eur v prípade zvýhodnenej výzvy. V podmienkach tretej výzvy bola táto suma zvýšená až na 236 eur.

Do redakcie sa nám ozvali majitelia rodinných domov, ktorí však majú problém dostať sa k certifikátu svojho domu. Oslovení odborníci v okolí ich odmietli s odôvodnením, že sú maximálne pracovne vyťažení – s takouto odpoveďou sa stretla napríklad i majiteľka staršieho domu v Košiciach, ktorá sa zapojila do aprílovej výzvy.

Ján z okolia Žiliny má o niečo lepšiu skúsenosť. Do prvej, pilotnej výzvy sa prihlásiť nemohol, pretože síce minulý rok kúpil starý dom, ale nespĺňal podmienku trvalého pobytu. V aprílovej výzve sa podmienky upravili a žiadosť už mohol podať – čo aj stihol. Oslovený špecialista mu vedel garantovať dodanie energetického certifikátu do dvoch mesiacov. Informoval ho, že najväčší nápor záujemcov z Obnov dom ešte len čaká.

Až pätina záujemcov o certifikát úsporu nedosiahne

Zvýšený záujem o vypracovanie podkladov k žiadosti o dotáciu zaznamenal aj Ing. Marek Farárik z firmy DEKPROJEKT SR, ktorá poskytuje služby stavebnej fyziky, energetiky a diagnostiky. A to už od vyhlásenia prvej výzvy Obnov dom a najmä s intervaloch, ktoré zodpovedali kampaniam v médiách. Pred vznikom tohto dotačného programu vypracovával 90 % všetkých certifikátov ku kolaudáciám novostavieb, zvyšok pre rekonštrukcie či pri predaji domu.

Po vyhlásení prvej výzvy sa dopyt o predmetnú službu zvýšil o zadania pre staršie domy, čím sa pomer mierne preklopil. Novostavby tvoria už len 40 % práce a zvyšných 60 % rekonštrukcie domov, ktoré chceli majitelia financovať práve z Plánu obnovy.

Tretia výzva na obnovu domu síce zjednodušila podmienky, pribudlo však aj tých, ktorí úsporu primárnej energie 30 % nedosiahnu.

„Kým pri predošlej výzve nás oslovovali zákazníci, ktorí vedeli reálnymi opatreniami dosiahnuť úsporu požadovanú dotačným programom, teraz máme zhruba 20 % dopytov, ktoré síce majú podanú žiadosť, ale ich predstavy a požiadavky o úsporách sú nereálne. Ide hlavne o relatívne nové rodinné domy, približne 10- až 15-ročné,“ upozornil Marek Farárik na žiadateľov, ktorí pravdepodobne neprejdú úvodným „sitom“.

Ako doplnil, tieto domy mali už v čase dokončenia zateplenú fasádu, relatívne slušné okná a dvere, a aj zateplenie strechy, podláh a prípadne stropov majú na dobrej úrovni. Pri týchto objektoch je skoro nereálne navrhnúť ekonomicky optimálne opatrenia pre zlepšenie parametrov obalových konštrukcií.

„Tu je to hlavne o technologickom vybavení ako inštalácia rekuperácie a obnoviteľných zdrojov – tepelné čerpadlá, solárne kolektory, fotovoltika. Tieto sú však v rámci dotačného programu Obnov dom len ako doplnkové,“ vysvetlil.

Prácnosť spracovania pri starých domoch

Pri dobre pripravených podkladoch podľa Mareka Farárika vypracovanie certifikátu v ich firme trvá do dvoch týždňov, u niektorých klientov je to však i mesiac. Medzi nimi by sme našli aj takých, ktorí boli konkurenciou odmietnutí, pretože nechcela spracovávať dokumenty práve k dotačnému programu Obnov dom.

„Rozumiem prečo. Prácnosť spracovania v tomto prípade dvoj- až trojnásobná oproti zadaniu novostavby. Pri rekonštrukciách je to komplikované, staré domy veľakrát stavali a opravovali aj tri generácie. Takže tá stavba má potom šesť druhov obvodových stien, štyri druhy okien a dve rôzne strechy. Spomínam si na jeden dom, ktorý mal dokonca 19 druhov obalových konštrukcií. Je to náročnejšie ako spracovať certifikát pre bungalov so štyrmi základnými konštrukciami,“ porovnal Marek Farárik.

Energetické certifikáty robené „od stola“

Energetický certifikát si dnes viete objednať aj online. Ceny sa pohybujú od približne 150 eur pre certifikát vypracovaný na diaľku z podkladov, ktoré sami dodáte, až po sumu 350 eur s obhliadkou u vás doma. Tieto sumy sa môžu meniť v závislosti od lokality a firmy. V prípade certifikátu vystaveného k projektu Obnov dom si niektorí dodávatelia dokonca upravili svoj cenník smerom nahor.

Spoločnosti, ktoré certifikáty vystavujú na diaľku a bez osobnej obhliadky, vám zvyčajne pošlú podrobný formulár, v ktorom uvediete opis budovy. Nechajú vás vyplniť údaje od skladby obvodovej steny, materiálu izolácie v podlahe až po vykurovací systém a výkon kotla. Vyžiadajú si od vás nafotenú projektovú dokumentáciu a, samozrejme, podrobnú fotodokumentáciu stavby. Teda všetko, čo by si mal odborník zistiť a overiť na mieste.

Takýto menej seriózny prístup k certifikácii sa na Slovensku vyskytuje dlhodobo. „Podľa mňa, takýto rozsah zadania bežný občan, ktorý to rieši prvýkrát v živote, nemá šancu zdokumentovať na jeden raz. Respektíve zaberie mu to oveľa viac času ako odborníkovi z praxe,“ zamyslel sa M. Farárik.

Dokumentácia, ktorá nekorešponduje s realitou

Sprostredkovateľom sa radšej vyhnite a kontaktuje priamo spoločnosti alebo jednotlivcov, ktorí dokumenty sami vypracovávajú. Zmeny na trhu vníma aj nami oslovený odborník: „Mnoho spracovateľov sa preklopilo do online priestoru a delegujú úlohy na klienta. Pošlú mu formulár, ktorý musí vyplniť a vychádzajú len z toho, čo im povie, prípadne aj zatají.“

Nepovažuje to však za dobré. „V dnešnej dobe sú ľudia vynaliezaví. Zo skúseností viem, že domácnosti treba osobne navštíviť. Mnohé objekty majú totiž chabú alebo žiadnu dokumentáciu. Prípadne, ak ju aj majú, tak na 90 % nekorešponduje s realitou. Ideálne je stavbu fyzicky vidieť, stotožniť sa s dokumentáciou a s klientom prebrať všetky možnosti na mieste,“ vysvetlil M. Farárik.

Mohlo by  sa totiž stať, že na diaľku vám odborník vyráta z nereálnych podkladov úsporu 30 % primárnej energie, ktorá je potrebná pre dotáciu, ale reálny stav po obnove ukáže niečo iné. A problém je na svete. Opatrenia navrhnuté od stola nemusia byť vhodné či dostatočné práve pre váš dom.

Na lehoty upozorňuje aj agentúra

Aj vzhľadom na kapacitu trhu, v aktualizovanej Príručke pre žiadateľa z júna 2023 SAŽP dôrazne odporúča, aby žiadatelia o dotáciu oslovili odborne spôsobilé osoby čo najskôr – aby stihli lehotu troch mesiacov, ktoré majú na doručenie certifikátu či projektového hodnotenia.

Zároveň odporúča preveriť na príslušnom stavebnom úrade, či plánovaná obnova nevyžaduje stavebné povolenie a overiť si aj dostupnosť dodávateľov. Žiadateľ musí totiž rekonštrukciu zrealizovať do 10 mesiacov. Prípadné problémy by mohli viesť k nedodržaniu lehôt a tým aj k nevyplateniu dotácie.

V druhej časti článku sa dozviete, s akým problémom sa žiadatelia o dotáciu stretávajú v prípade projektového energetického hodnotenia a prečo sa niektorým zbytočne predražuje.