Solárne panely na streche

Čo by ste mali vedieť pred tým, ako požiadate o dotáciu z programu Zelená domácnostiam

Partneri sekcie:

Prinášame vám zoznam najčastejších otázok k projektu Zelená domácnostiam III. Týkajú sa podávania žiadostí, iných foriem podpory a plánovanej pomoci vo forme poukážok v budúcnosti.

Radi by ste využili poukážku na inštaláciu zariadenia, ale dodávateľ teraz nemá vybraný typ na sklade a nevie vám potvrdiť termín dodania. Máte aj napriek tomu podať žiadosť?

Momentálna situácia neúmerne predlžuje doby dodania mnohých zariadení. V prvom rade by mali o poukážku žiadať domácnosti, ktoré sú na inštaláciu pripravené a ich zhotoviteľ bude schopný v požadovanom čase zariadenie nainštalovať. Ak nemáte záväzne potvrdené od zhotoviteľa, že vám dodá zariadenie do konca roka 2022, budete zbytočne blokovať prostriedky, ktoré môžu využiť domácnosti pripravené na inštaláciu. Poukážky budú vydávané v pracovné dni, platia 8 mesiacov a len do ich vydania je možné zmeniť výrobcu a výrobný typ zariadenia.

Prečo musíte inštalácie zrealizovať do ôsmich mesiacov od vydania poukážky, keď viacerí výrobcovia a obchodníci avizujú predĺžené lehoty dodania zariadení?

Využitie prostriedkov je časovo obmedzené. Projekty Zelená domácnostiam sú financované z európskych zdrojov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý končí v decembri 2023. S niekoľkomesačným predstihom pred týmto termínom bude nutné dokončiť inštalácie a preplatiť poukážky, aby bolo možné vysporiadať všetky finančné záväzky za projekty.

Kedy budete môcť požiadať o poukážky na slnečné kolektory a fotovoltické panely?

Poukážky na tepelné čerpadlákotly na biomasu vydávané v máji 2022 a majú platnosť 8 mesiacov. Je pravdepodobné, že časť z nich si domácnosti neuplatnia. Podľa množstva nevyužitých prostriedkov bude zrejmé, koľko voľných financií bude z projektu Zelená domácnostiam k dispozícii pre solárne kolektory a fotovoltické panely.

Aké zmeny nastali v Zelená domácnostiam III oproti programu Zelená domácnostiam II?

  • Poukážky sú vydávané priebežne v pracovné dni o 11. h (predtým postupne v niekoľkomesačných intervaloch).
  • Na kontrolu žiadostí a prípadné opravy majú domácnosti niekoľko hodín do vydania poukážky (predtým to bolo niekoľko dní až mesiacov).
  • Poukážky majú platnosť 8 mesiacov od vydania (predtým platnosť 3 až 5 mesiacov).
  • Zhotovitelia musia poukážku od domácnosti prevziať a zarezervovať v informačnom systéme do 60 dní od jej vydania (predtým 30 dní od jej vydania).

Pozrite si videonávod, ako vyplniť poukážku. Podrobný postup pri podávaní žiadosti o poukážku nájdete aj v manuáli, ktorý si môžete stiahnuť.

Môžu poukážky využiť aj domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji?

Podporu z aktuálnych projektov Zelená domácnostiam môžu využiť len domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Prostriedky vyčlenené v programovom období 2014 až 2023 na zariadenia pre domácnosti v BSK sa vyčerpali. Dôvod, prečo boli prostriedky rozdelené špeciálne pre BSK a ostatné kraje, súvisí s rozdielnou mierou podpory projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ten je primárne určený na financovanie projektov v menej rozvinutých krajoch, medzi ktoré BSK nepatrí.

Je možné v roku 2022 získať podporu na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach aj z iných zdrojov?

Ak máte starší rodinný dom, ktorý bol skolaudovaný do konca roku 2012, a plánujete jeho rekonštrukciu, bude možné z projektu Obnov dom, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti, v rámci žiadosti o príspevok na zateplenie, prípadne na výmenu okien požiadať aj o príspevok na inštaláciu zariadenia na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Základnou podmienkou v tomto prípade je znížiť o 30 % potrebu primárnej energie, ktorá je stanovená pri energetickej certifikácii budovy. Túto formu podpory môžu využiť aj rodinné domy v Bratislavskom samosprávnom kraji. Viac informácií získate na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia www.obnovdom.sk alebo telefonicky na čísle 0800 144 440.

Bude možné aj po skončení projektov Zelená domácnostiam II a III znova získať poukážky určené len na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a budú k dispozícii aj pre Bratislavský samosprávny kraj?

S podporou inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach vo forme poukážok sa ráta aj v pripravovanom programe Slovensko, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ. Na tento účel je do roku 2027 vyčlenených viac ako 100 miliónov eur. Časť prostriedkov bude určená aj pre domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja. Nakoľko ešte nie sú ukončené rokovania s Európskou komisiou o detailoch nového spoločného programu, nie je možné presne určiť, kedy bude program spustený a kedy bude nový národný projekt SIEA schválený.

SIEA, red