Dom dotácie na OZE

Aktualizované: Získajte dotáciu na tepelné čerpadlo, kotol na biomasu či solárne panely. Mení sa spôsob podávania žiadostí

Partneri sekcie:

Vďaka dodatočnému navýšeniu rozpočtu projektu o 30 miliónov eur môžu domácnosti v nasledujúcich mesiacoch využiť podporu na všetky štyri zariadenia – tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory aj fotovoltické panely. Podávanie žiadostí sa obnovuje od pondelka 13. júna.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila nové podmienky programu Zelená domácnostiam. Žiadosti o poukážky bude možné vyplniť v pondelok 13. júna 2022 od 15. h. Na vyplnenie, kontrolu, ale aj prípadnú opravu žiadostí či zmenu zariadenia budú mať domácnosti dostatok času. Prvé poukážky budú v inovovanom systéme vydané 28. júna 2022.

Vďaka dodatočnému navýšeniu rozpočtu projektu o 30 miliónov eur budú môcť domácnosti v nasledujúcich mesiacoch využiť podporu na všetky štyri zariadenia – tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory aj fotovoltické panely.

Stále platí, že podpora sa týka všetkých regiónov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Zásadná novinka spočíva v tom, že nový systém umožní uspokojiť momentálny obrovský záujem domácností v období, keď sa dodacie lehoty zariadení predlžujú a zhotovitelia nám hlásia obmedzené kapacity.

Poukážky majú platnosť 90 dní, ale o tom, kedy budú aktívne a vydané, odteraz rozhodujú domácnosti po dohode so zhotoviteľmi. A to podľa toho, kedy bude zariadenie na inštaláciu pripravené. Ide o  zásadnú zmenu, ktorá si okrem aktualizácie podmienok vyžaduje aj úpravu informačného systému.

SIEA zverejnila aj aktualizované podmienky projektu. Podrobný postup, ako využiť poukážku, nájdete v našom prehľade. Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA.

Najčastejšie aktuálne otázky

Ako sa zmení spôsob podávania žiadostí?

Hlavný rozdiel je v tom, že systém na registráciu žiadostí zostáva trvalo otvorený. Žiadosti bude možné vypĺňať v pondelok 13. júna 2022 od 15. h, ale na zaregistrovanie žiadostí majú domácnosti dostatok času. Poradie nie je odteraz dôležité. Je to len predregistrácia žiadostí pre tých, ktorí by chceli zariadenie inštalovať do konca októbra 2023. Žiadosti je možné vyplniť kedykoľvek, aj o pár dní. Prvé poukážky v novom systéme budú vydané v utorok 28. júna 2022 o 11. h.

Ako sa zmení spôsob vydávania poukážok?

Po vyplnení žiadosti dostane domácnosť prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky. Nasledujúce týždne môže domácnosť využiť na preverenie, či je zariadenie k dispozícii.

Zhotovitelia, ktorí sú schopní inštaláciu zariadenia zabezpečiť do 90 dní, môžu vydanie poukážky prostredníctvom kódu aktivovať od 15. júna 2022. Aj po aktivácii poukážky je možné žiadosti naďalej upravovať až do vydania poukážky. Poukážky budú od 28. júna 2022 vydávané v pracovné dni vždy v utorok o 11.00 h.

Môže sa stať, že sa suma 30 miliónov eur minie do pár dní?

Nemôže, pretože poukážky sú preplácané až po inštalácii zariadenia a majú obmedzenú platnosť 3 mesiace. Ak domácnosť zistí, že nestihne zariadenie nainštalovať v lehote platnosti poukážky, môže požiadať o jej zrušenie a vypísať si novú žiadosť.

Aktualizácia:
Už po dvoch dňoch od spustenia výzvy bola viac ako polovica peňazí z 30 miliónov eur rezervovaná. „Samotné registrácie domácností predstavujú dve tretiny vyčlenených peňazí,“ informoval minister hospodárstva Richard Sulík. Ako upozornil, dodávatelia sú „vybookovaní“ do konca roka, preto v súčasnosti nemá zmysel podporu na kúpu a inštaláciu malého OZE zvyšovať.
SIEA, SITA, red